25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την Δ/νση Παιδικών Σταθμών προϋπολογισμού δαπάνης 2.250,72€ με ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών Π.Δ. 2.250,72€ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η Μελέτη 15/03-10-2022 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (2.250,72€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

CPV: 34913000-0 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή

Μ.Μ. Ποσότητα

Τιμή Προϋπολογισμού (€)

Σύνολο Τιμής
1 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Πλυντηρίου ρούχων Whirpool Hotpoint-Ariston AQ114D 697D EU B τεμ. 1 65,00 65,00
2 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Πλυντηρίου ρούχων LG F1495BDA τεμ. 1 52,00 52,00
3 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Πλυντηρίου ρούχων Whirpool AW05361/859204526000 τεμ. 1 240,00 240,00
4 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Πλυντηρίου ρούχων Siemens WXLM1061/04 FD8305 001290 τεμ. 1 95,10 95,10
5 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Πλυντηρίου ρούχων Hoover HDP 3T60PWDFX τεμ. 1 150,00 150,00
6 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Καταψύκτη SIEGEN HF271 τεμ. 2 35,00 70,00
7 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Πλυντηρίου ρούχων  Whirpool AW05361/859204526000 τεμ. 1 540,00 540,00
8 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Ψυγείου Θαλάμου τεμ. 1 115,00 115,00
9 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Βραστήρα Firex PM1IE200 τεμ. 1 228,00 228,00
10 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Ψυγείου Θαλάμου τεμ. 1 150,00 150,00
11 Ανταλλακτικά με τοποθέτηση Στεγνωτηρίου Zanussi ZTE288 τεμ. 1 110,00 110,00
Σύνολο 1815,10
ΦΠΑ 24% 435,62
Γενικό Σύνολο 2250,72

H παράδοση της προμήθειας και τοποθέτησης ανταλλακτικών για ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης ορίζεται χρονικά έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της Απόφασης Δημάρχου στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 25/10/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
•Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Παιδικών Σταθμών αρμόδια υπάλληλος κ. Χ. Γρούγιου, τηλ:2313317722, e-mail: e.grougiou@thessaloniki.gr

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ         ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ