29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας: «Μετατόπιση περιπτέρων»...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας: «Μετατόπιση περιπτέρων» προϋπολογισμού δαπάνης 13.268,00€ με ΦΠΑ. 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας: «Μετατόπιση περιπτέρων» Π.Δ. 13.268,00€ με ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την ανάθεση εργασιών για την «Μετατόπιση περιπτέρων», της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων Π.Δ. 13.268,00€ με ΦΠΑ 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος εργασίας να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Το Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων με την Μελέτη: ΔΚΣ 24/21-10-2021, προβλέπει την μεταφορά και επανεγκατάσταση περιπτέρων για τα οποία θα εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και οι οποίες θα δίδονται στον ανάδοχο κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Η υπ’ αριθμ. Μελέτη: ΔΚΣ 24/21-10-2021 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την ανάθεση εργασιών για την «Μετατόπιση περιπτέρων», της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (13.268,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
CPV:45212600-2

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μέτρ. Ποσότητα

 

Τιμή Μον. Δαπάνη
1 Μεταφορά και επανεγκατάσταση περιπτέρου μετά των εργασιών της αποσυναρμολόγησης, επανασυναρμολόγησης, φόρτωσης και τελικής απόθεσης, εγκατάστασης αυτού και σύνταξης ηλεκτρολογικού σχεδίου  

 

 

τεμ

 

 

 

6

 

 

 

1.450,00€

 

 

 

8.700,00€

2 Κόστος σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ Κατ΄αποκοπή

 

2.000,00€
Σύνολο καθαρής αξίας 10.700,00€
ΦΠΑ  (24%) 2.568,00€
Γενικό σύνολο δαπάνης 13.268,00 €

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες (365), από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 30/03/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από το Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων & Κοινοχρήστων Χώρων, αρμόδια υπάλληλος κ. Α. Κιοσέογλου τηλ:2313318430, e-mail: a.kioseoglou@thessaloniki.gr

                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
     & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

               ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ              ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση. πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ