21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τριφυλλιού σε μπάλες των 40 kg / μπάλα ( + – 2 Kg )» για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, π.δ. 27.136,00€ με Φ.Π.Α. 6%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την 796/15.09.2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑΜ: 21AWRD009231002 2021-09-20)(ΑΔΑ: 9Ψ9ΝΩΡ5-Φ0Φ) και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τριφυλλιού σε μπάλες των 40 kg / μπάλα ( + – 2 Kg )» για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, π.δ. 27.136,00€ με Φ.Π.Α. 6% και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για το σύνολο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού μόνο βάσει τιμής.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εκατό τριάντα έξι ευρώ (27.136,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% (Καθαρή αξία 25.600,00 € και ΦΠΑ 6% 1.536,00€) ως κάτωθι:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 15700000-5 (Ζωοτροφές)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1.

Τριφύλλι σε μπάλες των 40 kg / μπάλα ( + – 2 Kg )

0,64 €

40.000 κιλά

25.600,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

Φ.Π.Α. 6 %:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

25.600,00€

1.536,00€

27.136,00€

Η διάρκεια της σύμβασης σύμφωνα με τo υπ΄αριθμ. Πρωτ. 238122/22-09-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 14/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Π.Κωνσταντίνου τηλ. 2313317533.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

  • Ασφαλιστική ενημερότητα

  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, αρμόδιος υπάλληλος κα. Αναστασία Παπαγεωργίου, τηλ: 2310219980, e-mail: a.papageorgiou@thessaloniki.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

         ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ                                             ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ