22.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για «Υπηρεσίες υποστήριξης (προληπτικής και επανορθωτικής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για «Υπηρεσίες υποστήριξης (προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για τις Υπηρεσίες υποστήριξης (προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ  του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας  Π.Δ.  11.784,96€  με  Φ.Π.Α. 24%, και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά Διεύθυνση  να είναι εντός προϋπολογισμού.

Η Μελέτη, Τεχνική Περιγραφή & Προϋπολογισμός Υπηρεσιών υποστήριξης (προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης) των συστημάτων προτεραιότητας των ΚΕΠ  του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρόυσης Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι  έντεκα    χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων  ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (11.784,96€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 9.504,00€ + Φ.Π.Α. 24% 2.280,96€) ως κάτωθι:

Το μηνιαίο κόστος υποστήριξης εκτιμάται στο ποσό των 12€, χωρίς ΦΠΑ, για κάθε θέση εργασίας (πίνακας ένδειξης εξυπηρετούμενου αριθμού στη θέση εξυπηρέτησης). Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών για τη μέγιστη διάρκεια της παρούσας σύμβασης (24 μήνες = 12 μήνες + 12 μήνες εν δυνάμει μέγιστη επέκταση της σύμβασης) είναι:

α/α Διεύθυνση ΔΘ Θέσεις Εργασίας Μηνιαίο κόστος

(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο ανά μήνα (χωρίς ΦΠΑ) Μήνες σύμβασης

(μέγιστο)

Συνολικό ποσό (μέγιστο) χωρίς ΦΠΑ Συνολικό ποσό (μέγιστο)

με ΦΠΑ 24%

1 ΚΕΠ 23 12 € 276 € 24 6.624,00 € 8.213,76 €
2 Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας 10 12 € 120 € 24 2.880,00 € 3.571,20 €
  ΣΥΝΟΛΟ 33 12 € 396 € 24 9.504,00 € 11.784,96

Σε ότι αφορά το οικονομικό έτος 2021, εκτιμάται ότι η σύμβαση θα είναι σε ισχύ το πολύ 6 μήνες, με μέγιστη επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό του Δήμου, ως εξής:

α/α Διεύθυνση ΔΘ Σύνολο ανά μήνα (χωρίς ΦΠΑ) Μήνες σύμβασης

(μέγιστο)

Συνολικό ποσό (μέγιστο) χωρίς ΦΠΑ Συνολικό ποσό (μέγιστο)

με ΦΠΑ 24%

1 ΚΕΠ 276 € 6 1.656,00 € 2.053,44 €
2 Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας 120 € 6 720,00 € 892,80 €
  ΣΥΝΟΛΟ 396 € 6 2.376,00 € 2.946,24 €

 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση της υποστήριξης λειτουργίας συστημάτων προτεραιότητας για τις Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησής του στο ΚΗΜΔΗΣ του σχετικού συμφωνητικού. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωμα να ανανεώσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση για συνολικά 12 ακόμη μήνες το πολύ, με το ίδιο μηνιαίο κόστος και τους ίδιους όρους.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                      

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 22/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν    από την Δ/νση Κ.Ε.Π., αρμόδιος υπάλληλος κ.Aχ.Μένος-Χατζηγεωργίου τηλ:2313316430,  e-mail: a.menos@thessaloniki.gr.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚ.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  Κ.Ε.Π.

  

Σ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ             Χ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ                Μ.  ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ