23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια προστατευτικών μέσων (Plexiglas...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια προστατευτικών μέσων (Plexiglas & PVC), λόγω COVID – 19

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια προστατευτικών μέσων (Plexiglas & PVC), λόγω COVID – 19 π.δ. 4.738,35€ με Φ.Π. Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος προμήθειας  να είναι εντός προϋπολογισμού.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων  χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (4.738,35€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 3.821,25€ + Φ.Π.Α. 917,10€) ως κάτωθι:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (m2)

σε €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

σε €

1 Διαχωριστικό πάχους 8mm plexiglass 107,00 15 m2 1.605,00
ΣΥΝΟΛΟ: 1.605,00
Φ.Π.Α. 24%: 385,20
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%: 1.990,20

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (m2)

σε €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

σε €

1 Διαχωριστικό πάχους 5mm plexiglass 75,00 12,75 m2 956,25
2 Διαχωριστικό από διογκωμένο PVC 105,00 12 m2 1.260,00
ΣΥΝΟΛΟ: 2.216,25
Φ.Π.Α. 24%: 531,90
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%: 2.748,15

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1+ ΠΙΝΑΚΑΣ 2) = 1.990,20+2.748,15 = 4.738,35€

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 18 Μαϊου  2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ.Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν    από την  Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και  Δημόσιας Υγείας, Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ.54627 αρμόδιος υπάλληλος κ. Γ. Χατζής τηλ:2313318914, e-mail: g.chatzis@thessaloniki.gr.

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ     ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ