30.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση επισκευής καθισμάτων εργασίας Π.Δ. 1.370,20€...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση επισκευής καθισμάτων εργασίας Π.Δ. 1.370,20€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την επισκευή δεκαπέντε (15) καθισμάτων, έντεκα (11) τροχήλατων εργασίας και τεσσάρων (4) συνεργασίας, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης  Π.Δ. 1.370,20€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η από 29/05/2024 ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ επισκευής καθισμάτων εργασίας της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης αναφέρεται  ως κάτωθι:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (CPV: 50850000-8)          

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 Αλλαγή ταπετσαρίας και αφρολέξ (με  δερματίνη) σε διευθυντικό κάθισμα συνεργασίας. 100,00€ 2ΤΜΧ 200,00€
2 Αλλαγή ταπετσαρίας και αφρολέξ (με δερματίνη)  μόνο σε έδρα σε κάθισμα συνεργασίας. 40,00€ 1ΤΜΧ 40,00€
3 Αλλαγή ταπετσαρίας (με ύφασμα) και αφρολέξ  σε κάθισμα συνεργασίας. 55,00€ 1ΤΜΧ 55,00€
4 Αλλαγή ταπετσαρίας (με ύφασμα) και αφρολέξ σε τροχήλατο κάθισμα εργασίας. 55,00€ 10ΤΜΧ 550,00€
5 Αλλαγή ταπετσαρίας (με ύφασμα) και αφρολέξ σε μεγάλο τροχήλατο κάθισμα εργασίας. 60,00 1ΤΜΧ 60,00€
6 Αντικατάσταση αμορτισέρ ύψους ενισχυμένο, σε τροχήλατο κάθισμα εργασίας. 30,00€ 2ΤΜΧ 60,00€
7 Αντικατάσταση μπράτσων σε τροχήλατο κάθισμα εργασίας. 40,00€ 1 ΖΕΥΓΟΣ 40,00€
8 Αντικατάσταση μηχανισμού πλάτης σε τροχήλατο κάθισμα εργασίας. 25,00€ 4ΤΜΧ 100,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     1.105,00 €
  Φ.Π.Α. 24%         265,20 €
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.     1.370,20 €

Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή καθισμάτων εργασίας της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, από την υπογραφή και ανάρτηση της  Σύμβασης  στο  ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 28/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.

Πληροφορίες  για  την  ανωτέρω  ανάθεση,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να λαμβάνουν από την Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, αρμόδια υπάλληλος κ. Αικ. Μόσχου, e-mail: a.moschou@thessaloniki.gr, τηλ:  2313317276.

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

&  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ