28.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών –...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών – δώρων στο πλαίσιο των 59ων Δημητρίων Π.Δ. 1.314,40€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών – δώρων στο πλαίσιο των 59ων Δημητρίων Π.Δ. 1.314,40€ με ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού  της προμήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η Μελέτη18/2024 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών – δώρων στο πλαίσιο των 59ων Δημητρίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού αναφέρεται  ως κάτωθι:

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV: 18530000-3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΣΑΝΤΑ ΠΑΝΙΝΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ   ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ , ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ 4ΧΡΩΜΙΑ , Α ΄ΟΨΗ, ΔΙΑΣΤ. 36CM X 44ΥCM (ΜΕ 8 CM ΠΑΤΟ)

ΕΚΡΟΥ ΠΑΝΙ, 260 gr ΚΑΡΑΒΟΠΑΝΟ , ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΕΚΡΟΥ, 3,00Χ65

 

100 τεμ

 

5,00€  500,00€
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΜΑΚΟ ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (S,M.L.XL),ΜΕ 4ΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 160 τεμ. 3,50€  560,00€
  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

 

1060,00

254,40

1.314,40

H προμήθεια αναμνηστικών ειδών – δώρων στο πλαίσιο των 59ων Δημητρίων, θα ολοκληρωθεί έως 31/08/2024 και θα ισχύει από την υπογραφή και   ανάρτηση της  Απόφασης Δημάρχου στο  ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 25/06/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν  από την Δ/νση Πολιτισμού & Τουρισμού, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σ.Φανοπούλου Τηλ:2313318212, e-mail: s.fanopoulou@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ