21.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την πραγματοποίηση της μουσικοθεατρικής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την πραγματοποίηση της μουσικοθεατρικής παράστασης Θέατρου Σκιών “Οι διακοπές του Καραγκιόζη” για τις ανάγκες της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας Π.Δ. 434,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την πραγματοποίηση της μουσικοθεατρικής παιδικής παράστασης Θέατρου Σκιών “Οι διακοπές του Καραγκιόζη” από την Δ΄ Κοινότητα, στις 20 Ιουνίου του έτους 2024, Π.Δ. 434,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η Μελέτη 2/2024 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό & προδιαγραφές για την πραγματοποίηση  της μουσικοθεατρικής παιδικής παράστασης Θέατρου Σκιών “Οι διακοπές του Καραγκιόζη”  της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας αναφέρεται  ως κάτωθι:

              ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ &  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

               ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

                                   “ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ”

 

CPV:79952000-2

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ
 

1

Αμοιβή καλλιτεχνικού σχήματος για την παιδική παράσταση Θέατρο Σκιών-Καραγκιόζης    με  τίτλο   “Οι διακοπές του Καραγκιόζη” στις  20/06/2024

 

1 350,00
ΣΥΝΟΛΟ 350,00
Φ.Π.Α 24%   84,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 434,00

Η  εκδήλωση της μουσικοθεατρικής παιδικής παράστασης Θέατρου Σκιών “Οι διακοπές του Καραγκιόζη” θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου 2024 στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 23/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν  από την Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, αρμόδια υπάλληλος κ. Ε. Κεφαλά  Τηλ:2313318518, e-mail: e.kefala@thessaloniki.gr.

       O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                               Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ           

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ                                 & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ            

          &  ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΤΣΙΑΠΑΚΙΔΗΣ                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ