23.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων μηχανημάτων διαγράμμισης οδών, Π.Δ. 35.464,00€ με ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων μηχανημάτων διαγράμμισης οδών, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Π.Δ. 35.464,00€ με ΦΠΑ 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εκάστοτε τιμή ανά είδος  να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η υπ’ αριθμ. Μελέτη: 12/21-09-2023 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για την Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων μηχανημάτων διαγράμμισης οδών, της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η  δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων αναφέρεται  ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV:34922000-6                                                               

30.022/6672.01.01 30.022/6699.01.01

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μον. Μέτρ. Τιμή Μονάδ. Ποσότητα Δαπάνη Ποσότητα Δαπάνη Συνολική Ποσότητα Συνολική Δαπάνη
1 Κινητήρας Honda για μηχάνημα διαγράμμισης 9hp τεμ 800,00 2 1.600,00 2 1.600
2 Πιστόλι βαφής για μηχάνημα Wagner Vector τεμ 250,00 16 4.000,00 16 4.000
3 Λάστιχο βαφής 15μ. για μηχάνημα Wagner τεμ 250,00 10 2.500,00 10 2.500
4 Αντλία λαδιού 950/970 για μηχάνημα Wagner τεμ 2.000,00 1 2.000,00 1 2.000
5 Φίλτρα υψηλής 930-004 για μηχάνημα Wagner τεμ 80,00 10 800,00 10 800
6 Τσιμούχες HC 138-135Α για μηχάνημα Wagner τεμ 150,00 10 1.500,00 10 1.500
7 Τσιμούχες για μηχάνημα Graco τεμ 300,00 10 3.000,00 10 3.000
8 Προέκταση πιστολιού 60εκ. για μηχάνημα Wagner τεμ 150,00 7 1.050,00 7 1.050
9 Μπεκ διαγράμμισης 697-210, 697-623, 697-215 για μηχάνημα TITAN τεμ 80,00 61 4.880,00 61 4.880
10 Βάνες 1/4” και 3/8” τεμ 60,00 21 1.260,00 21 1.260
11 Λάστιχο 1/2 15μ. για μηχάνημα Wagner τεμ 600,00 3 1.800,00 3 1.800
12 Φίλτρα αναρρόφησης για μηχάνημα Wagner τεμ 70,00 3 210,00 3 210
13 Αντλία υδαυλικού (motor pump HC) για μηχάνημα Wagner τεμ 4.000,00 1 4.000,00 1 4.000
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 12.480,00 16.120,00 28.600,00
ΦΠΑ 24% 2.995,20 3.868,80 6.864,00
Τελικό σύνολο με ΦΠΑ 15.475,20 19.988,80 35.464,00

 

 H  διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται έως τις 31/12/2023, από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης  της  στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 17/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, αρμόδια υπάλληλος κ. Ελισ. Λειβαδά τηλ:2313318319, e-mail: e.livada@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

 

 ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ