25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την επισκευή επίπλων (καθισμάτων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την επισκευή επίπλων (καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων) των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης Π.Δ. 1.969,12€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της της Δ/νσης ΚΕΠ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την επισκευή επίπλων (καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων) των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω παλαιότητας και φθοράς, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας αυτών και για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης ΚΕΠ, Π.Δ. 1.969,12€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η Μελέτη, ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός & Τεχνικές προδιαγραφές για την επισκευή επίπλων (καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων) των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ/νσης ΚΕΠ αναφέρεται  ως κάτωθι:

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV:50850000-8

 

  1. ΚΕΠ 0002 ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€) ΣΥΝΟΛΟ(€)
Προμήθεια, προσαρμογή και τοποθέτηση set μπράτσων σε τροχήλατα καθίσματα εργασίας. 17 24 408
Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα και αφρολέξ σε κάθισμα συνεργασίας SATO. 1 38 38
Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα και αφρολέξ σε τροχήλατα καθίσματα SATO. 2 70 140
Αντικατάσταση αμορτισέρ ύψους (complet, ενισχυμένο), σε καθίσματα SATO. 2 35 70
Αντικατάσταση μηχανισμού σε τροχήλατο κάθισμα. 1 45 45
Αντικατάσταση βάσης πολυαμιδίου. 1 35 35
Αντικατάσταση ρόδας σε τροχήλατα καθίσματα. 10 4 40
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ     776€

  1. Κ.Ε.Π 0236 ΜΠΟΤΣΑΡΗ 53-55
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€) ΣΥΝΟΛΟ(€)
Αντικατάσταση μηχανισμού σε τροχήλατο κάθισμα SATO ( SYNCHRO Γερμανίας). 2 80 160
Αντικατάσταση μπράτσου πολυουρεθάνης σε κάθισμα SATO. 1 28 28
Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα και αφρολέξ σε τροχήλατο κάθισμα εργασίας SATO 2 70 140
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ     328€

  1. Κ.Ε.Π 0236Π.Β. ΑΝΩ ΠΟΛΗ (ΘΕΟΦΙΛΟΥ 25)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
Αντικατάσταση μηχανισμού καθίσματος εργασίας. 1 25 25
Αντικατάσταση μηχανισμού πλάτης σε καθίσματα εργασίας. 3 28 84
Αλλαγή ταπετσαρίας με ύφασμα, επένδυσης πλάτης και αφρολέξ σε τροχήλατο κάθισμα εργασίας SATO. 1 85 85
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ     194€

 

  1. Κ.Ε.Π 0236Π.Δ. ΛΑΓΚΑΔΑ 59
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
Αντικατάσταση ρόδας σε τροχήλατα καθίσματα 15 4 60
Αντικατάσταση μηχανίσμου σε τροχήλατο κάθισμα SATO ( SYNCHRO Γερμανίας) 1 80 80
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ     140€

 

  1. Κ.Ε.Π 0533 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 24
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ(€) ΣΥΝΟΛΟ (€)
Αντικατάσταση μηχανίσμου σε τροχήλατο κάθισμα SATO ( SYNCHRO Γερμανίας). 1 80 80
Αντικατάσταση αμορτισέρ ύψους ( complet, ενισχυμένο,) σε καθίσματα SATO. 2 35 70
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ     150€

 

Γενικό σύνολο 1.588,00€
Φ.Π.Α. 24% 381,12€
Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α. 1.969,12€

H  επισκευή επίπλων (καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων) των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα ολοκληρωθεί σε δύο (2) μήνες, από την υπογραφή και ανάρτηση της Απόφασης Δημάρχου στο  ΚΗΜΔΗΣ.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 03/08/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν    από την Δ/νση Κ.Ε.Π., αρμόδιος υπάλληλος κ.Aχ. Μένος-Χατζηγεωργίου τηλ:2313316430,  e-mail: a.menos@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Π.

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ