25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση των εργασιών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και μεταφράσεις – υπερτιτλισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση των εργασιών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων, ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και μεταφράσεις – υπερτιτλισμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.717,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α) μόνο βάσει τιμής, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 10-08-2017 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00π.μ. και ώρα λήξης 10.30π.μ.

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) καθώς και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει γνωστό στους συμμετέχοντες με έγγραφο της υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τα έξοδα δημοσίευσης, τον αναλογούν φόρο εισοδήματος και κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση.

Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr. (όπου παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού)

Πληροφορίες για τη διακήρυξη και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού, όπως και αντίγραφο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν θα λαμβάνουν από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, οδός Βασ.Γεωργίου Α΄1, 1ος όροφος, γραφείο 109Β, αρμ. Κ.Ασβεστά, τηλ. 2313 317537 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την διακήρυξη, την συγγραφή υποχρεώσεων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά διεύθυνση, το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ