27.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής με USB...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής με USB TOKEN

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) με USB TOKEN.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) με USB TOKEN π.δ. 8.302,50 (Οκτώ χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ και πενήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Το κόστος υπολογίζεται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα κόστους. Υποχρεωτικά ο προμηθευτής θα πρέπει να συμφωνήσει με τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών απαντώντας στην αντίστοιχη στήλη (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) και τηρώντας την σειρά και την αρίθμηση του πίνακα.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93

Την 349/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΡΝΩΩΡ5-91Ψ, με την οποία έγινε η έγκριση δαπάνης και η διάθεση πίστωσης για «την προμήθεια με απευθείας ανάθεση Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) με USB TOKENS» σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 7134.01.01.

Oι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο την 03/04/2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 11:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων Τ.Π.Ε., στον 4ο όροφο του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχείο), διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1. Τ.Κ. 546 40.

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί στις 12:00 της ίδιας ημέρας και στον ίδιο χώρο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα από το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων Τ.Π.Ε., Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:00 έως τις 12:00, αρμόδιος υπάλληλος Νίκος Αλμπάνης, τηλ.: 2313317854.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και είναι κατώτερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 10% στο ποσό χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η παράδοση θα γίνει σε 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα υποδείξει το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε τον Πίνακα Οικονομικών Προσφορών κάντε κλικ εδώ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ