26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια "Αναλυτών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια “Αναλυτών Μέτρησης Οξειδίου του Αζώτου (ΝΟ και ΝΟ2-ΝΟΧ), Μετεωρολογικών αισθητηρίων και Προενισχυτή Μικροφώνου

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια “Αναλυτών Μέτρησης Οξειδίων του Αζώτου (NO ΚΑΙ NO2-ΝΟΧ),Μετεωρολογικών Αισθητηρίων και Προενισχυτή Μικροφώνου, για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων”,πρ/σμού δαπάνης 34.720,00 € με το ΦΠΑ 24%

ΑΔΑ: 7ΞΘΒΩΡ5-6ΩΡ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (α.α. ομάδας) του ενδ/κού πρ/σμού, για την προμήθεια : “ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (NO ΚΑΙ NO2-ΝΟΧ), ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, για τις ανάγκες του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ” του Τμήματος Περιβαλλοντι¬κών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλ¬λοντος Δ.Θ., πρ/σμού δαπάνης 34.720,00 € με το ΦΠΑ 24% και CPV2008 : 38424000-3, βάσει της 1789/2016 Α.Ο.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1789/2016 Α.Ο.Ε., στις 28/12/2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 11.30′ π.μ. και ώρα λήξης : 12.00′ μ.
Οι προσφορές̋ μπορεί επίση̋ς να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Ζαφ. Κανελλοπούλου, τηλ. 2313317546.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδ/κό πρ/σμό θα δίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχ. Αστικού Περ/ντος-Τμήμα Περ/κών Δράσεων, πληρ. : κ. Απ. Κελέσης, τηλ. 2313318375, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

 

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ