27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την "Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Κήπου", της Διεύθυνσης...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την “Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Κήπου”, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για τη “Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Κήπου”, προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00€.

ΑΔΑ : Ω9Υ6ΩΡ5-ΘΞ8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει επαναληπτικό, συνοπτικό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το σχέδιο της Υπηρεσίας, για τη “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ” της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος-Τμήματος Συντήρησης Κήπων, πρ/σμού δαπάνης 15.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, στο σύνολο των πιθανών εργασιών του πίνακα 3 των ενδεικτικών τιμών, όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 2/2016 Μελέτη της Υπηρεσίας (με CPV : 50530000-9), βάσει και των 1400/2016, 1549/2016, 1787/2016 Α.Ο.Ε.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα, Βασ. Γεωργίου A΄ 1α, γραφείο 020, κτίριο Ε΄- ημιώροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1400/2016 Α.Ο.Ε., στις 28/12/2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών : 12.30΄ μ.μ. και ώρα λήξης :13.00΄.
Οι προσφορές̋ μπορεί επίση̋ς να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, μέχρι και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 4013/2011), τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και κάθε νόμιμη κράτηση.
Τα στοιχεία του διαγωνισμού αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης : thessaloniki.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για τους όρους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο 109Β΄ του Τμήματος Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, κ. Ζαφ. Κανελλοπούλου, τηλ. 23133175476.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδ/κό πρ/σμό και την Τεχνική Μελέτη εν γένει θα δίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Διαχ. Αστ. Περ/ντος-Τμήμα Συντήρησης Κήπων, Κλεάνθους 18, τηλ. 2313 318373, κ. Πασχ. Κιοσσέ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ