31.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση τεχνικών εργασιών διαμόρφωσης και επέκτασης χώρου,...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση τεχνικών εργασιών διαμόρφωσης και επέκτασης χώρου, στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες που προκύπτουν λόγω covid 19, προϋπολογισμού δαπάνης 56.420,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με το άρθρο 32Α παρ. 2 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω του κατεπείγοντος) για την ανάθεση τεχνικών εργασιών διαμόρφωσης και επέκτασης χώρου στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες που προκύπτουν λόγω covid 19, όπως εγκρίθηκε και με την υπ’ αρ. 1251/333655/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΚΣ29/29-11-2021 μελέτη της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, ο προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 56.420,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

            Ο χρόνος παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε σαράντα (40) ημέρες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, απαιτείται όμως εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

            Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

            Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

            Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

            Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό για διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 23-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, γραφείο 108Β, αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Θωμαΐδου, τηλ. 2313317545, e-mail : m.thomaidou@thessaloniki.gr

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και εμπειρογνωσίας που αναφέρονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. ΔΚΣ29/2021 μελέτης της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ                                                      ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ