29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση εργασιών βαφής της δυτικής περίφραξης...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση εργασιών βαφής της δυτικής περίφραξης των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου, του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 28.718,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση εργασιών βαφής της δυτικής περίφραξης των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου π.δ. 28.718,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την  υπ’ αρ. ΔΚΣ28/23-11-2021  μελέτη της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων.  Η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις των άρθρων α) 116 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 του Ν. 4782/9-3-2021 και ισχύει έως σήμερα  και β) 50  του Ν. 4782/9-3-2021  (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2021. Η διάρκεια των εργασιών ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την πρωτοκόλληση και ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 27-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Θωμαΐδου, τηλ. 2313317545, e-mail : m.thomaidou@thessaloniki.gr

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και εμπειρογνωσίας που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αρ. ΔΚΣ28/23-11-2021 μελέτη της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων.

       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  

   ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ                                                  ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ