37 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διενέργεια τακτικού διαγωνισμού για την συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα Δημοτικά Καταστήματα και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τρία (3) έτη, 2017-2019

Διενέργεια Ηλεκτρονικού, Δημόσιου και Τακτικού διαγωνισμού, για τη “Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα Δημοτικά Καταστήματα και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης για τρία (3) έτη, 2017-2019” προϋπολογισμού δαπάνης 135.629,64€,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 42/2016

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Τακτικό Διαγωνισμό για την «Συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα Δημοτικά Καταστήματα και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης για τρία (3) έτη, 2017-2019 », για τις ανάγκες της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 135.629,64€,, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4155/2013, Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά ομάδα για ανελκυστήρες που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο και για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες μεμονωμένα για κάθε κτίριο, όπως αναφέρονται ειδικότερα στον συνημμένο ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 135.629,64€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α., ΜΕ CPV:50750000-7.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από 21-11-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι την 11-12-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00μ.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 15-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται νόμιμα με την παροχή αντίστοιχων με το αντικείμενο του διαγωνισμού υπηρεσιών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης για τα προσφερόμενα είδη, χωρίς το Φ.Π.Α. ισχύος δέκα τριών (13) μηνών.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται, από τους εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος, ΚΤΙΡΙΟ Β, γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος Φίλιππος Κουτσοκώστας, τηλ. 231331 7533 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σε ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο, όπως επίσης το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να δείτε τη Διακήρυξη, κάντε  κλικ εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ