24.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης σητών (θυρών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης σητών (θυρών και παραθύρων) σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 19.417,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης σητών (θυρών και παραθύρων) σε παιδικούς σταθμούς, π.δ. 19.417,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την από 20-5-2021 μελέτη της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

Παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 16-6-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Θωμαΐδου, τηλ. 2313317545, e-mail : m.thomaidou@thessaloniki.gr

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και εμπειρογνωσίας που αναφέρονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές της συνημμένης μελέτης .

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ               ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ