28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό Πνευμονολόγο, για την κάλυψη των αναγκών των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 6.678,72 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών από Ιατρό Πνευμονολόγο, για τις ανάγκες των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 6.678,72 € χωρίς Φ.Π.Α. (η συγκεκριμένη δαπάνη δεν υπόκειται σε ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ 1100/24-06-2010), και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικό προϋπολογισμό & ειδικούς όρους  της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ / ΜΗΝΑ ΚΟΣΤΟΣ / ΩΡΑ σε € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ  σε € ΚΟΣΤΟΣ 12/ΜΗΝΟ σε €
1 ΠΕ Ιατρός Πνευμονολόγος 8 4,3481 16,00 556,56 6.678,72

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Πληροφ: Ι. Τσαγκαλίδης  Τηλ: 2313 31 8944.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (παρ. λόγοι αποκλεισμού) και την Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις  11/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄1ος όροφος γρ.109Β, αρμόδια υπάλληλος Ελ. Λειβαδά, τηλ. 2313-31 7537.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ