26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας συστήματος καταγραφής δεδομένων εισόδου...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας συστήματος καταγραφής δεδομένων εισόδου / εξόδου προσωπικού, με σκοπό την επέκτασή του ήδη υπάρχοντος, σε δώδεκα (12) επιπλέον κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 24.700,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας συστήματος καταγραφής δεδομένων εισόδου / εξόδου προσωπικού, με σκοπό την επέκτασή του ήδη υπάρχοντος, σε δώδεκα (12) επιπλέον κτίρια στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 24.700,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση προμήθειας συστήματος καταγραφής δεδομένων εισόδου / εξόδου προσωπικού, με σκοπό την επέκτασή του ήδη υπάρχοντος σε δώδεκα (12) επιπλέον κτίρια σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9/2020 μελέτη της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ.
Παρακαλούμε να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 31-8-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, αρμόδια υπάλληλος κ. Μαρία Θωμαΐδου, τηλ. 2313317545.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016:

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
• Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και εμπειρογνωσίας που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 9/2020 μελέτη της Δ/νσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ.

           O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΑΡΛΗΣ                                                ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης (Άρθρ. 73), πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ