ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 28 / 2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι προτίθεται να μισθώσει για έξι (6)  χρόνια ακίνητο για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων “Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών” της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

X