27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία με τίτλο : «Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016, της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του Ν.4412/2016.
 3. Την υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10.09.2018 (ΦΕΚ 4203/25.09.2018 τεύχος Β’) Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με το ανωτέρω θέμα».
 4. Την υπ’ αριθ. 1418/12-09-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικυρώθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και κατακυρώθηκε η ανάθεση σύμβασης στην Ανώνυμη Βιοτεχνική Κατασκευαστική και Εμπορική εταιρία «ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ», με ποσοστό έκπτωσης 52,65% και συμβατική δαπάνη ποσού 2.403.118,54 € με ΦΠΑ..
 5. Την απόφαση 640/14-2-2019 δέσμευσης πίστωσης για συμβατική αμοιβή παροχής υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης παρ. 2, χαμηλότερης ή ίσης με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου, δηλ. ποσού 36.046,78 € με ΦΠΑ.
 6. Την υπ’ αριθ. 1750/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία παραλήφθηκε η μελέτη «Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας»
 7. Την υπ’ αριθ. 125/27-2-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του ορισμού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

ΚΑΛΟΥΜΕ

Την ομάδα μελετητών του Α’ βραβείου του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ήτοι:

 1. Πτυχίο ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (κατηγορία : 7) τάξη Γ’
  • ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ, του Παναγιώτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ΑΦΜ 128083385, Ανδρέα Παπανδρέου 9Δ, ΤΚ 55132 Καλαμαριά, τηλ. 6948890951 & 2311-286846, με ποσοστό συμμετοχής 50% και
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, του Χριστόδουλου Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ΑΦΜ 128976323, Ηπείρου 22, ΤΚ 412 26 Λάρισα, τηλ.  6932560272 & 2311-286846, με ποσοστό συμμετοχής 50%
 1. Πτυχίο μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες (κατηγορία : 9) τάξη Β’
  • ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΑΚΡΗ, του Μιχαήλ Μηχανολόγο Μηχανικό, ΑΦΜ 047702191, Βασ. Όλγας 54, ΤΚ 546 42 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-839039 , με ποσοστό συμμετοχής 100%
 1. Πτυχίο φυτοτεχνικές μελέτες (κατηγορία : 25) τάξη Β’
  • ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΛΑΛΗ του Νικολάου Γεωπόνο, , ΑΦΜ 119793521, Βασ. Όλγας 9, ΤΚ 546 40 Θεσσαλονίκη, τηλ. 6937494183, με ποσοστό συμμετοχής 100%.

 

να υποβάλλουν την Δευτέρα 8 – 4 – 2019 στα γραφεία της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων – οδός Αγγελάκη αρ.13, 4ος όροφος – σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο ΙΙ παρ. 1 της Υπουργικής Απόφασης, προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.

Η τριμελής επιτροπή διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 125/27-2-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 6ΩΒ1ΩΡ5-ΥΙ6), θα συνεδριάσει για να αξιολογήσει την προσφορά των ανωτέρω μελετητών την Τρίτη 9 – 4 – 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ