21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του προγράμματος στοχευμένης αποκομιδής EPS (φελιζόλ), για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του προγράμματος στοχευμένης αποκομιδής EPS (φελιζόλ), για ένα (1) έτος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,  λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμό 1475/2017 Α.Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος αποκομιδής συσκευασιών φελιζόλ στην επικράτεια του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 2. Την υπ’ αριθμό 68/2018 Α.Ο.Ε., με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και
 3. Την υπ’ αριθμό 3190/14.06.2017 Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Θ., κ. Θωμά Ψαρρά προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εφαρμογή του προγράμματος στοχευμένης αποκομιδής EPS (φελιζόλ), για ένα (1) έτος, αδαπάνως (χωρίς κόστος) για το Δήμο Θεσσαλονίκης, με τους κάτωθι όρους :

Α)   Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει  :

 • Να συγκεντρώνει τις συσκευασίες φελιζόλ μέσα σε σάκους ή να εγκαθιστά ανοιχτές σκάφες στα σημεία, όπου απαιτείται, όπως αναφέρεται συνοπτικά στον πίνακα (1), προκειμένου να συγκεντρώνονται οι συσκευασίες EPS (φελιζόλ) από τους καθορισμένους για το σκοπό αυτό χώρους.
 • Να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τα οχήματα, για τη συλλογή και μεταφορά του EPS (φελιζόλ) προς τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, μέσα στα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης.
 • Να παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών του (κυρίως των επαγγελματιών) σχετικά με την αποκομιδή του EPS (φελιζόλ), με χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου, π.χ. διοργάνωση ημερίδας, διαφήμιση, ενημέρωση με έντυπο υλικό κ.λπ.

Β)   Ο ανάδοχος συνεργάτης υποχρεούται :

 • Να παραλαμβάνει τις συσκευασίες του φελιζόλ, των οποίων η αποκομιδή θα γίνεται με προσωπικό και οχήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στις εγκαταστάσεις του, μέσα στα όρια του Νομού Θεσσαλονίκης και μετά από διαλογή και ταξινόμηση, να το διαχειρίζεται με τα ειδικά μηχανήματα συμπίεσης και να το προωθεί προς ανακύκλωση.
 • Να διαθέτει στις εγκαταστάσεις του τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό διαχείρισης των συσκευασιών από φελιζόλ, τον οποίο θα μπορεί να επιδείξει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, πριν την ανάληψη της δράσης και όποτε του ζητηθεί.
 • Να παρέχει στο Δήμο τη δυνατότητα ελέγχου και καταγραφής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
 • Να συνεργασθεί για τη δράση αυτή επί ένα (1) έτος, μετά την υπογραφή-πρωτοκόλληση της σχετικής σύμβασης μεταξύ των δύο μερών.
 • Στην περίπτωση, που κατά τη διάρκεια της σύμβασης, δημιουργηθεί στην Ελλάδα Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης για το είδος αυτό των αποβλήτων, η σύμβαση θα τροποποιηθεί, προς εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία και ο ανάδοχος θα συνεργαστεί με το σύστημα.
 • Να παρέχει τις υπηρεσίες του αδαπάνως (χωρίς κόστος) για το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Γ)         Τεχνικά  στοιχεία της πρόσκλησης :

 1. Η εφαρμογή του προγράμματος στοχευμένης αποκομιδής EPS (φελιζόλ), περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα (1) και αφορά τη συλλογή από :

α)  Τις Λαϊκές αγορές του Δήμου Θεσσαλονίκης (όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος συσκευασιών φελιζόλ, κυρίως από την τοποθέτηση ψαριών), κατά τις ημέρες διενέργειας αυτών. Θα γίνεται συγκέντρωση των συσκευασιών από φελιζόλ σε ένα προκαθορισμένο σημείο της κάθε λαϊκής αγοράς, έτσι ώστε μετά το πέρας αυτής, το υλικό  να παραλαμβάνεται με οχήματα και προσωπικό του Δήμου Θεσσαλονίκης.

β)  Τα γήπεδα της πόλης, κατά τις ημέρες διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων, όπου τα ιδιωτικά συνεργεία Καθαριότητας θα ξεχωρίζουν τα μαξιλαράκια από τα υπόλοιπα απορρίμματα και θα τα παραδίνουν, συσκευασμένα σε πλαστικούς σάκους, μέσω του προσωπικού του Δήμου στον Ανάδοχο. Το ίδιο θα ισχύει και κατά τις ημέρες των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στα ανοιχτά  θέατρα, όπου θα συγκεντρώνονται τα μαξιλαράκια από φελιζόλ από τα δημοτικά ή/και  ιδιωτικά συνεργεία καθαριότητας.

γ)  Τις ψαραγορές στο Καπάνι και τη Μοδιάνο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των καταστημάτων, όπου η συγκέντρωση του φελιζόλ θα γίνεται σε ανοιχτές σκάφες και θα ακολουθεί η αποκομιδή τους, με τη βοήθεια του προσωπικού και των οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1):   ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΦΕΛΙΖΟΛ

ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΣ  ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
Δευτέρα

 

Εμπεδοκλέους (Αγ. Μαρίνας), Αρτάκης    (Δ΄ Δ.Κ.)

Μητροπούλου, Kαραϊσκάκη, Γ. Αγγέλου   (Ε΄ Δ.Κ.)

Σε σάκους, με φορτηγά  και προσωπικό του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τρίτη

 

Ηράκλειας (Σαράντα Εκκλησιές)               (Α΄ Δ.Κ.)

Κίμωνος Βόγα, Παπαδάκη-Πανσέληνου   (Ε΄ Δ.Κ.)

«

 

Τετάρτη

 

Κλεάνθους,  Λιτοχώρου (Παπάφη)            (Δ΄ Δ.Κ.)

Κρήτης (Πάρκο Μ. Πατρικίου)                    (Ε΄ Δ.Κ.)

 

«

Πέμπτη

 

 

Αρχαιοτήτων –Δεξαμενής                           (Β΄ Δ.Κ.)

Γκράτσιου (Αγ. Δημητρίου)                         (Γ΄ Δ.Κ.)

Κανάρη                                                       (Δ΄ Δ.Κ.)

 

«

Παρασκευή

 

Χαλκιδικής-Χατζη/ζάρου, Καυτοτζόγλου     (Ε΄ Δ.Κ.)

Αμμουλιανής-Ελευθερίας                          (Τριανδρία)

 

«

Σάββατο

 

 

Χαλκοκονδύλη                                             (Β΄ Δ.Κ.)

Παυσανία (Ά. Τούμπα)                                (Δ΄ Δ.Κ.)

Πατρ. Γρηγορίου Ε’                                     (Ε΄ Δ.Κ.)

 

«

Τις ημέρες διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων Ποδοσφαιρικά Γήπεδα

 

 

 

Διαχωρισμός του φελιζόλ από ιδιωτικά συνεργεία, παραλαβή σε σάκους με προσωπικό και οχήματα του Δήμου, παράδοση στον Ανάδοχο.
Τις ημέρες διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων Ανοιχτά θέατρα ή άλλοι ανάλογοι χώροι

 

 

 

Διαχωρισμός του φελιζόλ από ιδιωτικά ή/και δημοτικά συνεργεία, παραλαβή σε σάκους από το Δήμο (προσωπικό και οχήματα) και παρά-δοση στον Ανάδοχο.
Καθημερινά (πλην Κυριακής) Αγορά Μοδιάνο και Καπάνι

 

 

Αποκομιδή σε ανοιχτές σκάφες με προσωπικό και οχήματα του Δήμου και παράδοση στον Ανάδοχο.
 1. Μετά την αποκομιδή του φελιζόλ και τη μεταφορά του προς τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, με οχήματα του Δήμου, θα ακολουθεί η παράδοση του υλικού, με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, προκειμένου, μετά από διαλογή και ταξινόμηση, να συμπιεσθεί από τα ειδικά μηχανήματα συμπίεσης και να προωθηθεί προς ανακύκλωση.
 2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες διαχείρισης των συγκεκριμένων υλικών και  να πιστοποιεί την τελική διάθεση προς ανακύκλωση των αποβλήτων EPS.
 3. Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο την αρτιότερη τεχνική προσφορά, μετά από αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Δ)         Λοιπά  στοιχεία της πρόσκλησης :

 1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος μετά την υπογραφή-πρωτοκόλληση της σύμβασης.
 2. Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Θεσσαλονίκης, από 31/01/2018, έως και 06/02/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.
 3. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγησή τους, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους συμμετέχοντες.
 4. Στη συνέχεια η Επιτροπή, με πρακτικό της, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία και θα αποφανθεί επί του τελικού αποτελέσματος.
 5. Η παρούσα Πρόσκληση τοιχοκολλείται στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.thessaloniki.gr., για πέντε (5) ημέρες, μετά από την ανάρτηση της σχετικής Απόφασης της Ο.Ε. στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

H Αναπληρ. Προϊσταμένη Τμήματος Ανακύκλωσης

 

Ζαφ. Κανελλοπούλου

H Αναπληρ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων

 

Γεωργία Κουλουμτούρη

Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

Θωμάς Ψαρράς

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ