33.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λειτουργικών εντύπων, για...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λειτουργικών εντύπων, για τις ανάγκες του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 19.370,29 € με ΦΠΑ (24%)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας λειτουργικών εντύπων, για τις ανάγκες του Τμήματος Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 19.370,29 € με ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1682/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του σχετικού διενεργηθέντος τακτικού διαγωνισμού.

Αναλυτικότερα η προμήθεια αφορά :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ – Κ.Α. 10/6613.01.01     ΑΟΕ   683/17     (ΠΑΥ 1145)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
 

1

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ  

 

 

 

600Χ750 ΦΥΛΛΑ

 

 

 

 

25,20

 

 

 

 

15.120,00

1.Τριπλό χημικό χαρτί

2.Το πρώτο λευκό – το δεύτερο ροζ –το τρίτο κίτρινο

3. Αρίθμηση από 750001……………

4. Κιβώτια 100 των 750 τεμαχίων

5. Διαστάσεις 0,24 πλάτος Χ0,28 ύψος

2 ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ  

 

 

 

280Χ50 ΦΥΛΛΑ

 

 

 

 

1,79

 

 

 

 

501,20

1.Των 50 φύλλων με αρίθμηση από το 15001 έως το 25.000  έτους 2017.

2. Όλα τυπωμένα σε χημικό χαρτί, εις τριπλούν (το πρώτο φύλλο λευκό, το δεύτερο φιστικί, το τρίτο κίτρινο  με την ένδειξη ΑΡΧΕΙΟ)

3. Το δεύτερο, τρίτο, διάτρητα να κόβονται.

4. Διαστάσεις 24,5Χ 20 εκ.

ΣΥΝΟΛΟ 15.621,20 €
Φ.Π.Α. 24% 3.749,09 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  19.370,29 €

Η απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από την 14/11/17 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. μέχρι την 19/11/17 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στο δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός καθώς και το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πληροφορίες θα δίνονται από το Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, Κτίριο Β’, γραφείο 109 Β, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Θωμαΐδου, τηλ. 2313-317545, e-mail : m.thomaidou@thessaloniki.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά απευθείας ανάθεσης προμήθειας εντύπων κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ