29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Kαθισμάτων Εργασίας και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια Kαθισμάτων Εργασίας και Υποποδίων για τις ανάγκες δέκα πέντε (15) Παιδικών Σταθμών

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια Kαθισμάτων Εργασίας και Υποποδίων για τις ανάγκες δέκα πέντε (15) Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών. Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων των Παιδικών Σταθμών με την προμήθεια πενήντα δύο (52) τροχήλατων καθισμάτων εργασίας και ισάριθμων υποποδίων σε βάρος του Κ.Α.6739.01.85 <<Διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Πιτσιρώνη για εκπλήρωση του σκοπού του>. Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Η ανάγκη εμφανίζεται ιδιαίτερα επιτακτική επειδή επι σειρά ετών δεν πραγματοποιήθηκε ανάλογη προμήθεια.
Η Προμήθεια Kαθισμάτων Εργασίας και Υποποδίων για τις ανάγκες δέκα πέντε (15) Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών. (52) πεννήντα δύο τροχήλατων καθισμάτων εργασίας και (52) υποποδίων συνολικής δαπάνης 6.190,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και αναλύεται ως εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1 ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ Τεμάχιο 52 90,00 €   4.680,00
2 ΥΠΟΠΟΔΙΟ Τεμάχιο 52 6,00 €      312,00
ΣΥΝΟΛΟ (€)      4.992,00
Φ.Π.Α. 24 % 1.198,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 6.190,08

Κωδικολόγιο Υλικών (CPV):          39111100-4 Περιστρεφόμενα καθίσματα.

                                                                39113700-4 Υποπόδια.    

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι      7 Μαϊου Τρίτη του  2019 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικήε και Ταμειακής Διαχείρισης Βας.Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54640 1ος  όροφος κτίριο Β γραφείο 109Β αρμόδια υπάλληλος κ.Θ.Παπαχρήστου τηλ: 2313317538 .

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων ,η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσωπους τους.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Κατασταστικού της εταιρείας.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση,μπορείτε να λαμβάνετε από την Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Α.Αϊβαλιώτη Χ.Γρούγιου Τηλ:2313317717,231331722 e-mail:a.aivalioti@thessaloniki.gr,c.grougiou@thessaloniki.gr. Διεύθυνση : Ελευθερίας 24 Τριανδρία Τ.Κ.55 337

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ