23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για «Μικροβιολογικές και χημικές Εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.993,36 € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για «Μικροβιολογικές και χημικές Εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.993,36 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παροχή Υπηρεσίας  «Λοιπά έξοδα τρίτων»

Α/Α Περιγραφή -Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μον.Μέτρ. Τ.μ. (ανά ανάλυση) Δαπάνη
    (ανάλυση)
1 Εβδομαδιαίες μικροβιολογικές αναλύσεις (για ένα έτος), όπως αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή (σημείο Α) 40 20 800,00
2 Φυσικοχημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις (για ένα έτος), όπως αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές (σημείο Β, 1 & 2) 12 134,5

 

1.614,00
                  Σύνολο 2.414,00
                 Φ.Π.Α. 24%   579,36
        Συνολική δαπάνη 2.993,36
(Η ετήσια παρακολούθηση του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής πραγματοποιείται σε πενήντα δύο [52] εβδομάδες και αναλύεται σε σαράντα [40] εβδομαδιαίες μικροβιολογικές αναλύσεις και δώδεκα [12] πλήρεις αναλύσεις (ολικές μικροβιολογικές + φυσικοχημικές) – σημεία Α και Β 1 & 2 της τεχνικής περιγραφής και προδιαγραφών).

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 25-4-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος Βασιλική Τριχά τηλ. 2313 317 537.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019.
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                               H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ        ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη και τους Ειδικούς Όρους Ανάλυσης, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ