22.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την: Προμήθεια 700 Ασφαλών Διατάξεων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: Προμήθεια 700 Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ),USB TOKEN. για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: Προμήθεια 700 Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ),USB TOKEN. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση των Νόμων (Ν.3979/2011,ΠΔ150/2001, Ν.4155/2013 Ν.4205/2013 και την Απόφαση Π12390/2013 (ΦΕΚ Β΄2677)»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεση για την: Προμήθεια 700 Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ),USB TOKEN. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση των Νόμων (Ν.3979/2011,ΠΔ150/2001, Ν.4155/2013 Ν.4205/2013  και την Απόφαση Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β΄2677) «π.δ. 18.228,00 € (δεκαοκτώ χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ ευρώ) (συμπ.ΦΠΑ 24%) ως κάτωθι:.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια 700 ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) CPV 30237132-3

Ποσότητα ΑΔΔΥ και Λογισμικό Κόστος Σύνολο ΦΠΑ Γενικό Σύνολο
700 21,00 14.700,00 3.528,00 18.228,00

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών .Το κόστος υπολογίζεται σύμφωνα με τον συμηννένο πίνακα κόστους .Υποχρεωτικά ο προμηθευτής θα πρέπει να συμφωνήσει με τον Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών απαντώντας στην αντίστοιχη στήλη (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) και τηρώντας την σειρά και την αρίθμηση του πίνακα.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και είναι κατώτερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις   18 Φεβρουαρίου 14:00                                                   μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της  Δ/νσης  Οικονομικής και  Ταμειακής Διαχείρισης,   1ος όροφος,  Γραφείο 109β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού προγραμματισμού και Συστημάτων ΤΠΕ Ταχ.Δ/νση:Β.Γεωργίου Α1,Θεσσαλονίκη ΤαχΚωδ:546 40 αρμόδια υπάλληλος Ι.Αλεξίου Τηλ: 2313317853 και στα τηλέφωνα 2313317833,2313317850,231337872.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤ. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

 & ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

 ΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             

H  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον προϋπολογισμό πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ