27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών υφασμάτινων τσαντών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών υφασμάτινων τσαντών και usb stick, για τις ανάγκες του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 558,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών υφασμάτινων τσαντών και usb stick, για τις ανάγκες του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών υφασμάτινων τσαντών και usb stick, για τις ανάγκες του Ανοιχτού Πανεπιστημίου 2018 (Β΄ Εξάμηνο) (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού) π.δ. 558,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, όπως αναγράφονται αναλυτικά κάτωθι:

Περιγραφή Τεμάχια Τιμή μονάδος

 

Σύνολο (ευρώ)
Τσάντες αναμνηστικές υφασμάτινες, non woven bag, διαστάσεων 29χ38 με τυπωμένο το λογότυπο του Ανοικτού Πανεπιστημίου. 80 1,60 128,00
    Φ.Π.Α.  24% : 30,72
    Γενικό Σύνολο : 158,72

 

Περιγραφή Τεμάχια Τιμή μονάδος

 

Σύνολο (ευρώ)
usb stick 4GB με εκτύπωση 4χρωμίας σε αυτοκόλλητο σμάλτου, το λογότυπο του Ανοικτού Πανεπιστημίου (Δημιουργία, Μακέτας – Φιλμ), 80 4,03 322,40
    Φ.Π.Α.  24% : 77,38
    Γενικό Σύνολο : 399,78

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 8-10-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Θωμαΐδου, τηλ. 2313317545.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Μελέτη και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ