21.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση εργασιών εκκένωσης βόθρων και καθαρισμού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση εργασιών εκκένωσης βόθρων και καθαρισμού φρεατίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 16.616,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση εργασιών
εκκένωσης βόθρων και καθαρισμού φρεατίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση των εργασιών εκκένωσης βόθρων και καθαρισμού φρεατίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, π.δ. 16.616,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε Δ/νσης), όπως αναγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο έντυπο τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 25-7-18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Θωμαΐδου, τηλ. 2313317545.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν. 4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ