30 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προµήθεια καλυµµάτων µηχανισµού περιτύλιξης ισοθερµικού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προµήθεια καλυµµάτων µηχανισµού περιτύλιξης ισοθερµικού καλύµµατος και δύο κιόσκια αλουµινίου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.999,56 € µε Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προµήθεια καλυµµάτων µηχανισµού περιτύλιξης ισοθερµικού καλύµµατος και δύο κιόσκια αλουµινίου. 

O ∆ήµος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ. 10 άρθρου 6 Ν. 4412/2016, για την προµήθεια δύο καλυµµάτων για την κάλυψη των µηχανισµών περιτύλιξης του ισοθερµικού καλύµµατος της κολυµβητικής δεξαµενής ∆ήµου Θεσσαλονίκης και δύο κιόσκια αλουµινίου, για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισµού , συνολικού π.δ. 2.999,56 € µε Φ.Π.Α., µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή, ως κάτωθι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Κάλυµµα από βραδύκαυστο PVC, ενισχυµένο µε πολυεστέρα και ιµάντες στερέωσης για την κάλυψη των µηχανισµών περιτύλιξης.
∆ιαστάσεις 6500 x2000x2000mm
 

2 τεµ.

 

650,00 €

 

1.300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.300,00 €
Φ.Π.Α. 24% 312,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 1.612,00 €

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Κιόσκι Επαγγελµατικό Αλουµινίου

∆ιαστάσεις: 3×4,5m
Ύφασµα: Polyester 300gr/m2 µε επικάλυψη PVC για απόλυτη αδιαβροχοποίηση
Πόδια: Εξάγωνα 50x2mm Ενώσεις: Nylon
Ακτίνες: 35x18x2mm

 

 

2 τεµ.

 

 

559,50 €

 

 

1.119,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.119,00 €
Φ.Π.Α. 24% 268,56 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ 1.387,56 €

Οι προσφορές θα κατατεθούν µέχρι τις 6-7-2018 και ώρα 14:00 µ.µ. στο Τµήµα Προκηρύξεων και ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης, ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρµόδια υπάλληλος Βασιλική Τριχά, τηλ. 2313317537.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκοµίσει πριν την απόφαση απευθείας ανάθεσης και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
• Φορολογική ενηµερότητα (για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενηµερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

H ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για Καλύμματα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για Κιόσκια, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ