36.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την ανάθεση της βιβλιοδέτησης δημοτολογικών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ανάθεση της βιβλιοδέτησης δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων των Τμημάτων Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τη βιβλιοδέτηση δημοτολογικών και ληξιαρχικών πράξεων των Τμημάτων Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών, συνολικού π.δ. 2.145,20€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού.

Ειδικότερα το γραφείο μητρώων αρρένων του Τμήματος Δημοτολογίου της Υπηρεσίας μας, εκδίδει σε φύλλα Α3, δημοτολογικές πράξεις αρρένων και φύλλα στρατολογικού πίνακα, στα οποία εκτυπώνονται οι μεταγραφόμενες μεταβολές που συντελούνται καθημερινά βάσει των αιτημάτων των πολιτών.

Οι εν λόγω πράξεις πρέπει να βιβλιοδετούνται και στη  συνέχεια να αρχειοθετούνται. Σε αυτές ανατρέχει η Υπηρεσία μας για τη χορήγηση πληροφοριών στους αιτούντες ή για την έκδοση αντιγράφων. Επίσης το γραφείο μητρώων αρρένων, οφείλει να αποστέλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τη Στρατολογική Υπηρεσία, βιβλιοδετημένες τις επικαιροποιημένες πράξεις των μητρώων αρρένων, ως στρατολογικό πίνακα, για ενημέρωση και χρήση.

Το Τμήμα Ληξιαρχείου της Υπηρεσίας μας, εκδίδει  πολύ μεγάλο όγκο ληξιαρχικών πράξεων σε φύλλα Α4, που αφορούν σε πιστοποιητικά γεννήσεων, θανάτων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης. Οι πράξεις αυτές πρέπει να βρίσκονται σε βιβλιοδετημένη μορφή για την ασφαλή φύλαξη και αρχειοθέτηση τους ανά τόμο και την υπηρεσιακή χρήση τους με όσο το δυνατόν λιγότερες φθορές στο διηνεκές.

Οι προσφορές θα κατατεθούν έως τις 16/04/2018 ημέρα Δευτέρα, στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54640, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Βελνίδου, τηλ. 2313317757.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την απόφαση απευθείας ανάθεσης και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών, Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης, αρμόδιος υπάλληλος Κ. Δεληφυσέκης, τηλ. 2313 317770.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Βιβλιοδεσίας, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ