25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την ανάθεση απομαγνητοφώνησης, επεξεργασίας ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την ανάθεση απομαγνητοφώνησης, επεξεργασίας κειμένου και τήρησης αρχείου για ένα έτος των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Λοιπών Συλλογικών & Μονοπρόσωπων Οργάνων της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2012) για την εκτέλεση πολυετούς δαπάνης για την απομαγνητοφώνηση, επεξεργασία κειμένου και τήρηση αρχείου για ένα έτος των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ,της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία, διατήρηση, διάσωση, φύλαξη και αρχειοθέτηση του ηλεκτρονικού υλικού της  Δ/νσης Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Θεσσαλονίκης .

Τα αντίστοιχα Τμήματα της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων δεν είναι σε θέση στην παρούσα φάση να υποστηρίξουν αυτή την αρμοδιότητά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.138413/23-06-2023 Ορθή Επανάληψη διαβιβαστικού αιτήματος έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Η απομαγνητοφώνηση  των πρακτικών και ηλεκτρονική επεξεργασία, φιλολογική επιμέλεια κειμένων και μορφοποίηση κειμένου σε σελίδα Α4 μέσω υπολογιστή, για όλες τις συνεδριάσεις του έτους από το ηχητικό αρχείο που θα προκύψει από την ηχογράφηση του αρμοδίου υπαλλήλου.

Για τους παραπάνω λόγους  ο Δ.Θ. προτείνει τη λύση της ανάθεσης απομαγνητοφώνησης επεξεργασίας  κειμένου και τήρησης αρχείου για ένα έτος των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Τμήματος  Διοικητικής Υποστήριξης Λοιπών Συλλογικών & Μονοπρόσωπων Οργάνων της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Θεσσαλονίκης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημέρα υπογραφής πρωτοκόλλησης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ

Η Τεχνική Περιγραφή ,οι Τεχνικές Προδιαγραφές ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  για την ανάθεση απομαγνητοφώνησης, επεξεργασίας  κειμένου και τήρησης αρχείου για ένα έτος των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πρόσκλησης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 173005/14-07-2023 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Λοιπών συλλογικών & μονοπρόσωπων οργάνων της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ. τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφαση ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανάθεση απομαγνητοφώνησης, επεξεργασίας κειμένου και τήρησης αρχείου για ένα έτος των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ανέρχεται στο ποσό των 22.382,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% ) ως κάτωθι:

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών και ηλεκτρονική επεξεργασία τους σε  συνδυασμό με σχετικό υλικό  για (χ) συνεδριάσεις με μέσο όρο (ψ) σελίδες /συνεδρίαση (ανά σελίδα) (30 συνεδριάσεις Χ 200 σελίδες)

= 6.000 σελίδες

1,90/σελίδα 11.400,00
      ΣΥΝΟΛΟ 11.400,00
      Φ.Π.Α. 24%   2.736,00
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.136,00

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ             ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών και ηλεκτρονική επεξεργασία τους σε συνδυασμό με σχετικό υλικό  για (χ) συνεδριάσεις με μέσο όρο (ψ) σελίδες/ συνεδρίαση (ανά σελίδα) (70 συνεδριάσεις Χ 50 σελίδες)

= 3500 σελίδες

1,90/σελίδα 6.650,00
      ΣΥΝΟΛΟ 6.650,00
      Φ.Π.Α. 24% 1.596,00
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.246,00

 

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΝΒΟΥΛΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1. Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών και ηλεκτρονική επεξεργασία τους σε συνδυασμό με σχετικό υλικό για (Χ) συνεδριάσεις με μέσο όρο (ψ) σελίδες/συνεδρίαση (ανά σελίδα) (30 συνεδριάσεις χ200 σελίδες =6.000 σελίδες (70 συνεδριάσεις χ 50 σελίδες =3.500 σελίδες

 

 

9.500

 

 

 

1.90/σελίδα

18.050,00 €
   

Σύνολο:

  18.050,00
   

Φ.Π.Α.24%:

  4.332,00
   

Σύνολο με Φ.Π.Α. 24%:

  22.382,00

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανά τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021 καθώς και της εγκυκλίου με άρθρο 20 και το αρ.πρωτ. 12521/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την Οικονομική σας Προσφορά μέχρι τις 07 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1  ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή, Τηλ:. 2313317538. e-mail:t.papaxristou@thessaloniki.gr

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019).Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
  • Ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας.
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από  το Τμήμα  Διοικητικής Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δνση: Βασ.Γεωργίου Α΄1 ,Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος Σιούμη Γεωργία Τηλ 231 317769  -e-mail: g.sioumi@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πστήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ