33.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών που...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών που αφορούν στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για  την προμήθεια αναμνηστικών ειδών που αφορούν στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2023..

Το Τμήμα προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας θα οργανώσει και θα υλοποιήσει για το έτος 2023,Τμήματα Δια Βίου Μάθηση Ενηλίκων και θα λειτουργήσει δύο δομές Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δια Βίου Μάθησης για Μαθητές και Μαθήτριες (Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου) του Δήμου Θεσσαλονίκης. Για τις δράσεις αυτές θα χρειαστεί η προμήθεια αναμνηστικών ειδών (στυλό, usb sticks,τσάντα πλάτης, ακουστικά αυτιών ενσύρματα, ρολόγια χειρός-wearables fitness smartband ,ημερολόγια-προσωπικές ατζέντες, μολύβια).

Τα Τμήματα Δια Βίου Μάθησης ενηλίκων λειτουργούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους (Ιανουάριος-Δεκέμβριος) και τα αναμνηστικά θα διατεθούν σε όλους τους συμμετέχοντες και εκπαιδευτικούς των τριάντα τεσσάρων (34) τμημάτων που θα δημιουργηθούν.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας

Ο Προϋπολογισμός που αφορά  την δαπάνη α) Προμήθεια αναμνηστικών ειδών της Δ/νσης Παιδείας έτους 2023 Π.Υ.12.815,40 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 15/6474.13.01 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.πρωτ.63254/09-03-2023 του εγγράφου της Δ/νσης Παιδείας του Τμήματος  Προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. και β) Προμήθεια υπηρεσιών τροφοδοσίας συνεστιάσεων -εκδηλώσεων (catering)  της Δ/νσης Παιδείας έτους 2023 Π.Υ.3.409,80 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 15/6474.13.01.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός–Τεχνικές Προδιαγραφές το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών που αφορούν στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Παιδείας του Τμήματος Προγραμμάτων & Διά Βίου Μάθησης Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 12.815,40 € συμπ.Φ.Π.Α.24% (καθαρό ποσό 10.335,00 € + 2480,40 € Φ.Π.Α.24% =12815,40  €) και θα βαρύνει τον  Κ.Α:6474.13.01 της Δ/νσης Παιδείας του Τμήματος Προγραμμάτων & Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ : ΣΤΥΛΟ,USB STICK,ΤΣΑΝΤΕΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΑΤΖΕΝΤΑ, ΜΟΛΥΒΙΑ.

 

Περιγραφή Τεμάχια Τιμή ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

(Ευρώ)

ΦΠΑ 24%

(Ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ)
Στυλό αλουμινίου σε διάφορα χρώματα με ακίδα αφής και κλιπ., η εκτύπωση του λογότυπου με χάραξη  θα είναι έγχρωμη (4χρωμία, ταμπονοτυπία), το στυλό διαρκείας θα έχει  διαστάσεις 8 x 142 mm 2500 1,45 3.625,00 870,00 4.495,00
Ένα αναμνηστικό usb stick 8GB με εκτύπωση 4χρωμίας σε αυτοκόλλητο σμάλτο και το λογότυπο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1000 3,23 3.230,00 775,20 4.005,20
Τσάντα πλάτης μεταφοράς laptop 26L κατασκευασμένη από ανθεκτικό αδιάβροχο υλικό 50 26,50 1.325,00 318,00 1.643,00
Ακουστικά in-ear, ear hook, με επίπεδο καλώδιο, που δεν μπλέκεται και τυλίγεται εύκολα, με ενσωματωμένα πλήκτρα για απάντηση κλήσης και μικρόφωνο, διπλό ακουστικό, συνδεσιμότητα 3.5mm, σε μαύρο και άσπρο χρώμα (50 μαύρο, 50 άσπρο) 100 9,00 900,00 216,00 1.116,00
Wearable Smartband Waterproof (50 m) 126 X 294 pixels, έγχρωμη οθόνη LCD Android/iOS Αισθητήρας Καρδιακών Παλμών/Accelerometer/Gyro Sensor/Καταγραφέας βημάτων/ Bluetoothv4.2 15 35 525,00 126,00 651,00
Ατζέντα με κλασσική βιβλιοδεσία, Α5 210x148x10mm, 80 σελίδων, υλικό polyester, με κορδέλα σελιδοδείκτη, λαστιχένιο κλείσιμο, για ημερήσια καταγραφή, planner, τηλεφωνικό κατάλογο, εορτολόγιο.  Mε έγχρωμη εκτύπωση λογότυπου σε διάφορα χρώματα 70 8,00 560,00 134,40 694,40

 

Μολύβια ξύλινα οικολογικά με σβύστρα  Διαστάσεις: 19 x 0,8 cm, έγχρωμη εκτύπωση 1000 0,17 170,00  40,80 210,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ Φ.Π.Α. 12.815,40

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 23 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές, β)  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας , γ) στις περιπτώσεις  Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα προγραμμάτων & Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αρμ. υπάλληλος κ. Β. Καζιόλα Ταχ.Δ/νση:.Κλεάνους 72 Τ.Κ.54453 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313318665. e-mail: v.kaziola@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ