36.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για τον Καθαρισμό Μοκετών των Παιδικών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τον Καθαρισμό Μοκετών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 και ισχύει) για τον Καθαρισμό Μοκετών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, του Δήμου Θεσσαλονίκη για το έτος 2023 συνολικού Π.Δ. 2.879,68  € με Φ.Π.Α. 24% .

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού μοκετών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών κρίνεται απαραίτητη καθώς οι Παιδικοί Σταθμοί οφείλουν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα κριτήρια στέγασης φιλοξενίας, καθώς και τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός-Τεχνικές Προδιαγραφές οι Ειδικοί Όροι το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για τον καθαρισμό Μοκετών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5)  μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέχεται στο ποσό των 2.879,68 € συμπ. Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 2.322,32 + 557,36 € Φ.Π.Α. 24% = 2.879,68 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 6473.12.01 της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΕ: 6473.12.01/15.021

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

Α/Α ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ τ.μ. / Π.Σ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. σε € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. σε €
1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αγγελοπούλου 36, Τ.Κ. 543 52
τηλ. 2310 929195
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 19,79 4,00 79,16
2 ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ
Ελ. Ζωγράφου 2, Τ.Κ. 546 34
τηλ. 2310 218518
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 28,00 4,00 112,00
3 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
Αγ. Σοφίας 52, Τ.Κ. 546 35
τηλ. 2310 269777
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 16,00 4,00 64,00
4 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
Διογένους 16, Τ.Κ. 544 53

τηλ.2310 903861

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 36,02 4,00 144,08
5 ΘΕΡΜΗΣ
Λουτρά Θέρμης, Τ.Κ. 570 01
τηλ. 2310 461150
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 20,00 4,00 80,00
6 ΘΕΑΓ. ΧΑΡΙΣΗ
Θ. Χαρίση 51, Τ.Κ. 546 39
τηλ. 2310 845500
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 9,00 4,00 36,00
7 ΚΩΛΕΤΤΗ
Κωλέττη 50, Τ.Κ. 546 27
τηλ. 2310 526500
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 60,00 4,00 240,00
8 ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ
Μαντινείας 33, Τ.Κ. 546 42
τηλ. 2310 857377
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 12,50 4,00 50,00
9 ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Ζουμετίκου 45, Τ.Κ. 542 49
τηλ. 2310 320315
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 20,60 4,00 82,40
10 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ολυμπίας 2, Τ.Κ. 543 53
τηλ. 2310 944447
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 160,00 4,00 640,00
11 ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Νυμφών & Ανεμώνων (όπισθεν βίλας Ριτζ), Τ.Κ. 552 36
τηλ. 2310 344020
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 45,27 4,00 181,08
12 ΠΑΤΡΩΝ
Θερμοπυλών 6 & Πατρών 19 Τ.Κ. 546 43
τηλ. 2310 869102
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 32,40 4,00 129,60
13 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ
Κ. Καραμανλή 200 & Υψηλάντου

Τ.Κ. 542 48
τηλ. 2310 309170

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 36,00 4,00 144,00
14 ΦΩΚΑΣ
Καρακάση 21, Τ.Κ. 542 48
τηλ. 2310 856313
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 73,00 4,00 292,00
15 ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Νούκα- Ζάχου 6, Τ.Κ. 544 54
τηλ. 2310 323120
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 12,00 4,00 48,00
  ΣΥΝΟΛΟ     580,58 4,00 2.322,32
  ΦΠΑ 24%         557,36
   

ΣΥΝΟΛΟ

 

        2.879,68

            Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

              Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 29 Μαρτίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές, β)  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας , γ) στις περιπτώσεις  Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης αρμ. υπάλληλος κ. Χ. Γρούγιου Ταχ.Δ/νση:.Ελευθερίας 24 Τριανδρία Τ.Κ.55337 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313317722. e-mail: c.grougiou@thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό πρϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ