31.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, προϋπολογιμού δαπάνης 3.251,28 € με το Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας .

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021,για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας είναι δομές άμεσης φιλοξενίας και υποστήριξης ατόμων με επείγουσες στεγαστικές ανάγκες.
Θέτοντας ως προτεραιότητα την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους ανθρώπους και μένοντας πιστοί στις αξίες και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρωτοστατώντας στην δημιουργία αλλά και εύρυθμη λειτουργία των δομών προς ανακούφιση των ατόμων που δοκιμάζονται, οι εγκαταστάσεις των δομών διαθέτουν διακριτικούς κοιτώνες διανυκτέρευσης για άντρες και γυναίκες καθώς και ατομικά έπιπλα κλειδαριά για τα προσωπικά αντικείμενα τους. Πολλές κλειδαριές έχουν καταστραφεί από την συχνή κι έντονη χρήση τόσων ετών ενώ υπάρχουν και απώλειες κλειδιών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να επιδιορθώνει τις εκάστοτε βλάβες στις κλειδαριές, στους κυλίνδρους ή στους συνδυασμούς, καθώς επίσης να περιέχει υπηρεσίες διάρρηξης ή ανοίγματος πόρτας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την υπ΄αριθμ. 5446/22-08-2016 ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5001616 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τις υπ΄αριθμ. 1264/26-9-2016 και 1265/26-9-2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την υλοποίηση των Προγραμμάτων με τα ίδια μέσα, για το ΑΚΗΑ και για το Υπνωτήριο αντίστοιχα .Με την 2075/10-04-2020 Τροποποιητική Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η παράταση του Προγράμματος μέχρι τις 31-08-2023.Με τις 96 και 97/15-02-2023 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για το ΑΚΗΑ και το υπνωτήριο αντίστοιχα ,εγκρίθηκε παράταση υλοποίησης των προγραμμάτων με τα ίδια μέσα μέχρι τις 31-08-2023.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α,.
Ο Προϋπολογισμός που αφορά την δαπάνη για την υλοποίησή του χρηματοδοτούμενου έργου «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης». Π.Δ.3.251,28 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 60/7341.08.01 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. Ορθή Επανάληψη 50433/09-03-2023 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Ειδικοί Όροι, για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ανοικτό κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης
Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α :από 1 έως και 4 αφορά προμήθεια και πιο συγκεκριμένα αφορά αντιγραφή κλειδιών τύπου: Απλά οικιών, θωρακισμένα υπερασφαλείας, θωρακισμένα ασφαλείας και αποτυπώσεως.
– Για την αντιγραφή των κλειδιών να χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα μηχανήματα μηδενίζοντας την πιθανότητα λάθους.
– Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση του αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση του αντιγράφου κλειδιού. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση του αντιγράφου κλειδιού βαρύνουν τον ανάδοχο.
Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α :από 5 έως και 8 Αφορά εργασία και πιο συγκεκριμένα αφορά άνοιγμα απλής ή θωρακισμένης πόρτας και διάρρηξη απλής ή θωρακισμένης πόρτας.
Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α :από 9 έως και 13 Αφορά προμήθεια ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων και γενικά των υλικών που απαιτούνται καθώς και την εργασία αντικατάστασης τους ή αλλαγής ή τοποθέτησης τους. Πιο συγκεκριμένα αφορά την αλλαγή απλού ή κυλίνδρου ασφαλείας, αλλαγή συνδυασμού και αντικατάσταση κλειδαριάς απλής ή θωρακισμένης πόρτας.
-Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση του εξαρτήματος ή ανταλλακτικού ή υλικού αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση του ανταλλακτικού και της εργασίας που απαιτείται βαρύνει τον ανάδοχο.
Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α : 14 Αφορά προμήθεια τηλεχειριστηρίου γκαραζόπορτας με κυλιόμενο κωδικό.
– Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση του αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση του. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση βαρύνει τον ανάδοχο.
Οι ποσότητες ανά είδος με Α/Α 15-Αφορά προμήθεια κλειδαριών επίπλων ασφαλείας για συρτάρια και πορτάκια επίπλων. Περιλαμβάνει αντικρυστό λαμάκι, επιστόμιο κυλίνδρου και 2 κλειδιά.
– Σε περίπτωση ελαττώματος που καθιστά την χρήση της κλειδαριάς αδύνατη, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την ολική αντικατάσταση της. Το κόστος μεταφοράς που θα απαιτηθεί για την αντικατάσταση βαρύνει τον ανάδοχο.
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Τριών Χιλιάδων Διακοσίων Πενήντα Ενός Ευρώ και Είκοσι Οκτώ Λεπτών (3.251,28 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 2.622,00 + Φ.Π.Α. 24% 629,28 € Σύνολο =3.251,28 )ως κάτωθι:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Κ.Α: 60/7341.08.01

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε €
1 Αντιγραφές κλειδιών τύπου: απλά 44522200-7 Τεμ. 20

3,00

60,00
2 Αντιγραφές κλειδιών τύπου: θωρακισμένα υπερασφαλείας 44522200-7  

Τεμ.

 

4

 

 25,00

 

100,00

3 Αντιγραφές κλειδιών τύπου: θωρακισμένα ασφαλείας 44522200-7 Τεμ. 4

7,50

      30,00
4 Αντιγραφές κλειδιών τύπου: αποτυπώσεως 44522200-7 Τεμ. 4 5,50 22,00
5 Άνοιγμα απλής πόρτας 45421100-5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 25,00 50,00
6 Άνοιγμα θωρακισμένης πόρτας 45421100-5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 35,00 70,00
7 Διάρρηξη  απλής πόρτας 45421100-5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 35,00       70,00
8 Διάρρηξη  θωρακισμένης πόρτας 45421100-5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2     100,00     200,00   
9 Εργασία και αντικατάσταση απλού κυλίνδρου 44522400-9 Τεμ. 2 65,00 130,00
10 Εργασία και αντικατάσταση κυλίνδρου ασφαλείας 44522400-9 Τεμ. 2  

55,00

     110,00
11 Εργασία και αντικατάσταση συνδυασμού 44522400-9 Τεμ. 2 105,00      210,00
12 Εργασία και αντικατάσταση κλειδαριάς απλής πόρτας 44521100-9 Τεμ. 2 45,00       90,00
13 Εργασία και αντικατάσταση κλειδαριάς θωρακισμένης πόρτας 44521100-9 Τεμ. 2 240,00      480,00
14 Τηλεχειριστήριο γκαραζόπορτας 38820000-9 Τεμ  

6

50,00    300,00
15 Κλειδαριά επίπλων ασφαλείας 44520000-1 Τεμ 35 20,00    700,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.622,00 €    
Φ.Π.Α. 24% 629,28  
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%: 3.251,28 €

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης». ΕΣΠΑ .
Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.441/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι 20 Μαρτίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108Β Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή ,τηλ. 2313317538.e-mail:t.papaxristou@thessaloniki.gr.
Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
•Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφα ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ.ΓΕΜΗ).
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας αρμ. υπάλληλος κ. Θεοτόκη Στογιάννη Ταχ. Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκης Τηλ: 2313318941.
e-mail:t.stogiannis@thessaloniki.gr

      Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ             ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

      ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ       ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ.73), πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ