19.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Απευθείας ανάθεση Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων των Δομών Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Απευθείας ανάθεση Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων των Δομών Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων & Επιφανειών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «Ανοικτό κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.079,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Απευθείας ανάθεση Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων των Δομών Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων & Επιφανειών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «Ανοικτό κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» ΄

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «Ανοικτό κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, των Δομών Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων & Επιφανειών που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας προσφύγων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την υπ΄αριθμ. 5446/22-08-2016 ενέκρινε την Ένταξη της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5001616 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τις υπ΄αριθμ. 1264/26-9-2016 και 1265/26-9-2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την υλοποίηση των Προγραμμάτων με τα ίδια μέσα, για το ΑΚΗΑ και για το Υπνωτήριο αντίστοιχα .Με την 2075/10-04-2020 Τροποποιητική Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η παράταση του Προγράμματος μέχρι τις 31-08-2023.Με τις 96 και 97/15-02-2023 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για το ΑΚΗΑ και το υπνωτήριο αντίστοιχα, εγκρίθηκε παράταση υλοποίησης των προγραμμάτων με τα ίδια μέσα μέχρι τις 31-08-2023.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η απορρόφηση των εργασιών εξαρτάται από τις ανάγκες των διαμερισμάτων.
Ο Προϋπολογισμός που αφορά την δαπάνη για την υλοποίησή του χρηματοδοτούμενου έργου «Ανοικτό κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης». Π.Δ.10.079,34 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 60/7341.08.01 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.πρωτ.50426/22-02-2023 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικοί Όροι για τις εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων & Επιφανειών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «Ανοικτό κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης .
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 10.079,34 € συμπ.Φ.Π.Α.24% (καθαρό ποσό 8.128,50 € + 1.950,84 € Φ.Π.Α.24% = 10.079,34 €) και θα βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α: της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :
Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιολογικού Καθαρισμού Στρωμάτων & Επιφανειών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «Ανοιχτό κέντρο Ημέρας Αστέγων» και «Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου «Ανοικτό κέντρο Ημέρας Αστέγων και Υπνωτήριο Αστέγων» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης.»)
Κ.Α.:60/7341.08.01

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε €
1 Καθαρισμός Δομών(«Υπνωτήριο Αστέγων» & «Ανοικτό Κέντρο Ημέρας») 90911000-6 τ.μ. 3.600 1,40 € 5.040,00 €
2 Βιολογικός καθαρισμός μονού στρώματος ύπνου 90600000-3 τεμάχιο 150 18,50 € 2.775,00 €
3 Βιολογικός καθαρισμός καναπέ/ πολυθρόνας 90600000-3 ανά θέση 25 12,54 € 313,50 €
ΣΥΝΟΛΟ 8.128,50
Φ.Π.Α. 24% 1.950,84 €
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%: 10.079,34

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης
Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 09 Μαρτίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του

,Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας , γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας αρμ. υπάλληλος κ. Θεοτόκη Στογιάννη Ταχ.Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313318941.e-mail:t.stogiannis@thessaloniki.gr

     Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

          ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ          ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, Ειδικούς όρους και Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ