21 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού» για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την υλοποίηση της δράσης: “Συντήρηση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων και Υπαίθριων Εγκαταστάσεων”, προϋπολογισμού δαπάνης 11.159,81€ με Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την υλοποίηση της δράσης: “Συντήρηση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων και Υπαίθριων Εγκαταστάσεων” (Δ5 α/α δράσης 47)
O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την  προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού» για την υλοποίηση της δράσης: “Συντήρηση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών-Δημοτικών Κτιρίων και Υπαίθριων Εγκαταστάσεων” (Δ5 α/α δράσης 47) της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 11.159,81€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά τμήμα του ενδεικτικού  προϋπολογισμού, μόνο βάσει τιμής.
Οι προσφορές θα κατατεθούν σφραγισμένες την 30 – 08 – 2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ και λήξης 10:30π.μ., στο κτίριο της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, Αγγελάκη 13, 4ος όροφος,  στον  αρμόδιο υπάλληλο κ. Πυργιώτη Παναγιώτη, Τηλ. 2313318417 και θα αποσφραγιστούν μετά το πέρας της λήξης.
Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση ή για συμμετοχή σε διαγωνισμό (όχι για είσπραξη)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων από τους κ. Μάμμο Εμμανουήλ τηλ. 2313318447 και κ. Μπλάτσιο  Βασίλη τηλ. 2313318432.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

    Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

 

   ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ