25.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό μοκετών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, προϋπολογισμού δαπάνης 3.586,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό μοκετών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 3.586,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό μοκετών της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 3.586,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά.
Η δαπάνη γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-ΕΣΠΑ» και κρίνεται απαραίτητη καθώς οι Παιδικοί Σταθμοί οφείλουν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα κριτήρια στέγασης, φιλοξενίας, καθώς και τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (3.586,08€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 2.892,00€ + Φ.Π.Α. 24% 694,08€) ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ τ.μ. / Π.Σ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. σε € ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. σε €
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ τ.μ. 723,00 4,00 2.892,00
ΦΠΑ 24% 694,08
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 3.586,08

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Λειβαδά Ελισάβετ τηλ. 2313 31 7537.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών    Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, Διεύθυνση: Ελευθερίας 24 – Τριανδρία Τ.Κ. 55337, πληροφορίες κ. Χ.Γρούγιου, Τηλ: 2313 31 7722 e-mail: c.grougiou@thessaloniki.gr

            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                   O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ           ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ