28.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια κορνιζών για την...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια κορνιζών για την παρουσίαση της έκθεσης με τίτλο “Αγώνες για Ελευθερία” στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων, συνολικού προϋπολογισμού 3.392,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια κορνιζών για την παρουσίαση της έκθεσης με τίτλο <<Αγώνες για Ελευθερία >> στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων.

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση προμήθειας κορνιζών για την παρουσίαση της εικαστικής έκθεσης με τίτλο <<Αγώνες για Ελευθερία>> στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821. Στην έκθεση. θα παρουσιαστούν λιθογραφίες και ιστορικά κειμήλια από τη Συλλογή του Βασιλείου Νικόλτσιου. Δεδομένου ότι οι λιθογραφίες δεν είναι κορνιζωμένες, για τις ανάγκες της επετειακής αυτής έκθεσης, απαιτείται η τοποθέτηση τους σε ειδικές κορνίζες από αντιόξινα υλικά λόγω της παλαιότητας και της αξίας τους.
Η προμήθεια θα γίνει ,με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 ,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του Ν.. 4782/2021 και ισχύει .
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.392,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
Προμήθεια κορνιζών για την παρουσίαση της έκθεσης με τίτλο «Αγώνες για Ελευθερία» 38,00€ 72 τεμάχια
 ΣΥΝΟΛΟ   2.736,00€
Φ.Π.Α 24%      656,64€
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ   3.392,64€

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών Ταχ. Δ/νση : Βασ. Γεωργίου Α΄1, ΤΚ 54636, 1ος όροφος, κτίριο Β, γραφείο 108Β, αρμόδια υπάλληλος κ .Θ. Παπαχρήστου τηλ: 2313317538 e-mail: t.papaxristou@thessaloniki.gr.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:όπως τροποποιήθηκε και ισχύει άρθρο 29 του Ν.4782/2021.
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγτου Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα .
•Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου π.χ. ΓΕΜΗ).
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου της Δ/νσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και Αρχείων Ταχ.Δ/νση: Γ. Βαφόπουλου 3, Τ.Κ. 54646, Πληρ: Ε. Βουζογλάνη, Τηλ: 2313318688 & 8690, e-mail:e.vouzoglani @thessaloniki.gr.

                Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

             ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ            ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ