25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών εσωτερικών σκιάστρων (περσίδες) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τοπογραφίας -Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Πληροφοριών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση δεκαπέντε (15) μεταλλικών εσωτερικών σκιάστρων (περσίδων ) διαστάσεων 24mm ,1,10m X 1,40m.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες Τμημάτων της Διεύθυνσης Τοπογραφίας – Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Πληροφοριών, οι οποίες στεγάστηκαν και λειτουργούν σε χώρους του 5ου ορόφου στο κτήριο επί της οδού Μανουσογιαννάκη 6 οι οποίοι περικλείονται από τζαμαρίες .

Η Μελέτη με αριθμό 1/2021 και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση δεκαπέντε (15) μεταλλικών εσωτερικών σκιάστρων (περσίδων ) διαστάσεων 24mm ,1,10m X 1,40m για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Τοπογραφίας -Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Οκτακοσίων Τριάντα Επτά Ευρώ (837,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ως κάτωθι:

Προμήθεια και Εγκατάσταση οριζόντιων περσίδων

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α. 24%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1

Προμήθεια και εγκατάσταση οριζοντίων περσίδων 24mm 1,10mX 1,40m

15 τεμ

45,00€/τεμ

675,00 €

162,00 €

837,00 €

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τη Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄1ος όροφος Γραφείο 108Β, Βασιλέως Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538 email:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

    • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγτου Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

    • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)

    • Ασφαλιστική ενημερότητα .

    • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου π.χ. ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τοπογραφίας -Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Πληροφοριών Ταχ. Δ/νση: Μανουσογιαννάκη 6 Τ.Κ. 54621 Πληροφορίες Σ. Μισιρλόγλου Τηλ:2313317205 Ε-mail:s.misirloglou@thessaloniki.gr.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την τεχνική έκθεση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το πρότυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ