31.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 34.087,60€ με Φ.Π.Α. 24%

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 890/06-10-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης όρων και τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τη «Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφορικών Μέσων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δ.Θ.» (αρ. διακήρυξης 22/2021) και σύμφωνα με την παρ. 10 άρθρου 6 Ν. 4412/2016, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στη Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων για την κάλυψη αναγκών των ∆ιευθύνσεων Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων (ΔΒΚΔ) και Πολιτισµού – Τουρισµού (ΔΠΤ) (αφορά εκδηλώσεις του οικονομικού έτους 2021), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, π.δ. 34.087,60€ με Φ.Π.Α. 24%.

Σύμφωνα με τη συνημμένη υπ’ αριθμ. 11/2021 μελέτη της ΔΒΚΔ και το υπ’ αριθμ. 167857/30-06-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της ΔΒΚΔ, τα είδη που εξαιρούνται από τη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού και η μίσθωση τους θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, είναι τα είδη με α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού 22, 23 (ΔΒΚΔ), 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (ΔΠΤ), ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

CPV

Μον. Μέτρ.

Δαπάνη Μονάδας

Σύνολο Ποσοτήτων

Συνολική Δαπάνη

Β

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

22

Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ, ωφέλιμου φορτίου 19 τόννων και άνω (4 αξόνων) για εργασίες ασφαλτικών

34134200-7

ώρα

50,00

200

10.000,00

23

Φορτηγό ανατρεπόμενο Δ.Χ, ωφέλιμου φορτίου 19 τόννων και άνω (4 αξόνων) για εργασίες ασφαλτικών

34134200-7

ώρα

50,00

200

10.000,00

32

Λεωφορείο 50 θέσεων για ημερήσια διαδρομή από Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα ή Πέλλα και επιστροφή

34121000-1

διαδρομή

250,00

1

250,00

33

Λεωφορείο 50 θέσεων για ημερήσια διαδρομή από Θεσσαλονίκη προς Δίον και επιστροφή

34121000-1

διαδρομή

300,00

1

300,00

34

Λεωφορείο 20 θέσεων για ημερήσια διαδρομή από Θεσσαλονίκη προς Βεργίνα ή Πέλλα ή Δίον και επιστροφή

34121000-1

διαδρομή

220,00

1

220,00

35

Λεωφορείο 50 θέσεων για οκτώ (8) ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης για 3ωρη απασχόληση

34121000-1

διαδρομή

130,00

8

1.040,00

36

Λεωφορείο 20 θέσεων για οκτώ (8) ξεναγήσεις εντός Θεσσαλονίκης για 3ωρη απασχόληση

34121000-1

διαδρομή

110,00

8

880,00

37

Λεωφορείο 20 θέσεων για οκτώ (8) διαδρομές από Αεροδρόμιο – Κέντρο πόλεως και Κέντρο πόλεως -Αεροδρόμιο

34121000-1

διαδρομή

80,00

8

640,00

38

Λεωφορείο 20 θέσεων για οκτώ (8) διαδρομές από Αεροδρόμιο – Κέντρο πόλεως και Κέντρο πόλεως -Αεροδρόμιο βραδυνό 24.00-06.00

34121000-1

διαδρομή

100,00

8

800,00

39

Λεωφορεία 10 θέσεων
για 10 διαδρομές με ενδιάμεσες στάσεις

34121000-1

διαδρομή

40,00

10

400,00

40

Λεωφορεία 35 θέσεων
για 12 διαδρομές με ενδιάμεσες στάσεις

34121000-1

διαδρομή

100,00

12

1.200,00

41

Επιβατικά Δ.Χ. για 20 διαδρομές

34110000-1

διαδρομή

30,00

20

600,00

42

Λεωφορεία 20 θέσεων για 6 διαδρομές

34121000-1

διαδρομή

80,00

6

480,00

43

Λεωφορεία 10 θέσεων (mini van) για 8 διαδρομές

34121000-1

διαδρομή

40,00

8

320,00

44

Επιβατικά Δ.Χ. για 12 διαδρομές

34110000-1

διαδρομή

30,00

12

360,00

Σύνολο

27.490,00

ΦΠΑ

24%

6.597,60

Τελικό ποσό

34.087,60

Σε περίπτωση που κάποιες εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού πραγματοποιηθούν πριν τη συμβασιοποίηση της απευθείας ανάθεσης ή ακυρωθούν, δεν θα υπάρχει καμία απαίτηση από τον ανάδοχο/αναδόχους για είσπραξη των αναλογούντων ποσών.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Μαρία Βελνίδου τηλ. 2313 317757.

Επιπρόσθετα των λοιπών δικαιολογητικών που ορίζονται από την υπ’ αριθμ. 11/2021 μελέτη, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης, αρμόδιος υπάλληλος: κ. Αστέριος Αστεριάδης τηλ. : 2313 318309.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ