25.1 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια πλαστικών σακών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια πλαστικών σακών

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια πλαστικών σακών»

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πλαστικών σακών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, συνολικού π.δ. 24.799,38€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, ως κάτωθι:

α/α Περιγραφή Είδους Αντοχή (kg) Ελάχιστο πάχος (μm) Ποσότητα (κιλά kg) Τιμή Μονάδος (ανά kg) Σύνολο (€)
1 Πλαστικοί σάκοι οδικών – αστικών απορριμμάτων, με πιέτα, χρώματος κεραμιδί, 70×90 cm 30 65 8.333,00 1,50 12.499,50
2 Πλαστικοί σάκοι για καλαθάκια, με πιέτα, χρώματος μαύρο, 50×60 cm 20 45 3.000,00 1,50 4.500,00
3 Πλαστικοί σάκοι για μεταλλικά δοχεία απορριμμάτων, με πιέτα, χρώματος μαύρο, 50×80 cm 25 55 2.000,00 1,50 3.000,00
Σύνολο 19.999,50
Φ.Π.Α. 24% 4.799,88
Γενικό Σύνολο 24.799,38

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 04/08/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. στη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχειρισης Αστικών Απορριμμάτων – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Ποσειδώνος 30 (ΣΜΑ) περιοχή Φοίνικα ΤΚ 55134, αρμόδιος υπάλληλος Δ. Μαϊτός, τηλ. 2310 494504.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχειρισης Αστικών Απορριμμάτων – Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας, αρμόδιοι υπάλληλοι Α. Μόνα – Π. Βοΐδης, τηλ. 2310 494536,545.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ