23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αφυγραντήρων για τις...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια αφυγραντήρων για τις ανάγκες λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Ε΄ Κοινότητας της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η Ε΄ Κοινότητα προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Αφυγραντήρων. Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη διότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Ε΄ Κοινότητα είναι διατηρητέο, και στον υπόγειο χώρο όπου λειτουργούν οι υπηρεσίες του ΚΕΑ και του Ταμείου υπάρχει αυξημένη υγρασία,σύμφωνα και με την έκθεση του Τεχνικού ασφαλείας. Η προμήθεια αφυγραντήρων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Τμήμα  Διοικητικής Υποστήριξης Ε΄ Κοινότητας ανέρχεται στο ποσό π.δ. 781,20  € (συμπ.ΦΠΑ 24%) ως κάτωθι:

                                                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ

Α/Α ΕΙΔΗ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΑΝΑ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.24% ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
    1 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ          3      0        210,00   630,00 151,20 781,20

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις  07 Σεπτεμβρίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών  της  Δ/νσης  Προμηθειών και Αποθηκών, 1ος όροφος,  Γραφείο 108Β,  Β. Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636, αρμόδια υπάλληλος κ  Θωμαή  Παπαχρήστου τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ του Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως:. α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ε΄ Κοινότητας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ταχ.Δ/ση:Βασ.Ολγας 162 & 25ης Μαρτίου 24 Τ.Κ.54646 αρμόδιος υπάλληλος Κ. Θωμαΐδης Τηλ.2313 318515.

                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 


 

           ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

            ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ