23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας λόγω Covid-19, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας π.δ. 13.908,93€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% και 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος προμήθειας.

Η δαπάνη υλοποιείται από την Πράξη: «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ” στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001616 και πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (Α΄147), το αρ. 20 του Ν. 4790/21 (ΦΕΚ 48/31.03.2021) και της Κατευθυντήριας Οδηγίας αρ. 24 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (13.908,93 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% και 24% (Καθαρό ποσό: 11.645,26 € + 2.263,67 € Φ.Π.Α.) ως κάτωθι: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α. 60/7341.08.01 «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ»

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

σε €

Μονάδα Μέτρησης ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

σε €

1 Χαρτί κουζίνας επαγγελματικό λευκό γκοφρέ δύο φύλλων 1,80 Κιλά 200 360,00
2 Χαρτί υγείας λευκό γκοφρέ τρίφυλλο 2,00 Κιλά 500 1.000,00
3 Χαρτί υγείας, λευκό γκοφρέ δίφυλλο, για επαγγελματικό μηχανισμό 2,00 Κιλά 500 1.000,00
4 Χειροπετσέτες 2,00 Κιλά 70 140,00
5 Γάντια κουζίνας λατεξ, με μακριά περιχειρίδα, μέγεθος μεγάλο (large) 0,80 τμχ. 30 24,00
6 Σετ σφουγγαρίσματος επαγγελματικό διπλό πλήρες (βάση καροτσιού με μεταλλικό σκελετό και 4 τροχούς, δύο κουβάδες 25L, πρέσσα στυψίματος και λαβή προώθησης) 70,00 τμχ. 3 210,00
7 Κουβάδες ενδεικτ. Διαστάσεις 30*25εκ. 10 λίτρα 1,80 τμχ. 5 9,00
8 ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (σε συσκευασία έως 4ΛΙΤ.) 0,5 λίτρα 400 200,00
9 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ (σε συσκευασία έως 1.000ML) 2,00 λίτρα 7 14,00
10 Υγρό καθαρισμού λεκάνης WC παχύρευστο με στόμιο υπό γωνία (έως 750ML) 0,90 τμχ. 20 18,00
11 Απορρυπαντικό υγρό πιάτων συμπυκνωμένο, για πλύσιμο στο χέρι (σε συσκευασία έως 4ΛΙΤ.) 0,75 λίτρα 56 42,00
12 Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη (σε συσκευασία έως 20 κιλών) 1,20 κιλά 400 480,00
13 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (σε συσκευασία έως 4ΛΙΤ.) 1,00 λίτρα 200 200,00
14 Ποτήρια χάρτινα μίας χρήσης, για ζεστά ή κρύα υγρά, χωρητικότητας 12 έως 14 oz (50ΑΔΑ) 1,80 συσκ. 900 1.620,00
15 Πλαστικό ποτήρι νερού μίας χρήσης, χωρητικότητας 12 έως 14 oz (50ΑΔΑ) 0,70 συσκ. 900 630,00
16 Πλαστικό πιάτο φαγητού μίας χρήσης, λευκό, στρογγυλό Φ23cm

(ΣΥΣΚ. 10ΤΜΧ.)

1,40 συσκ. 40 56,00
17 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ (100 ΤΕΜ.) 0,35 συσκ. 100 35,00
18 Σετ καθαρισμού υαλοπινάκων ενιαίο που περιλαμβάνει: πτυσσόμενο κοντάρι έως 200cm περίπου, σφουγγάρι πλάτους 20cm περίπου και υαλοκαθαριστήρα καουτσούκ 30,00 τμχ. 4 120,00
19 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (ΠΑΚΕΤΟ 72 ΤΕΜ.) 1,44 συσκ. 180 259,20
20 Σερβιέτες κλασικές, μεσαίο μέγεθος (10ΑΔΑ) 0,90 τμχ. 200 180,00
21 Λάστιχο ποτίσματος 50 μέτρα (διάσταση : 1/2″) 20,00 τμχ. 1 20,00
22 Σακούλες πλαστικές χρωματιστές
τύπος φανελάκι Νο 60 (όχι χαρτοπλαστ) συσκ. κιλού
1,90 κιλά 300 570,00
23 Πλαστικοί σάκοι για καλαθάκια με πιέτα, χρώματος μαύρου, 45Χ80 cm συσκ. κιλού 1,15 κιλά 100 115,00
ΣΥΝΟΛΟ: 7.302,20
Φ.Π.Α. 24%: 1.752,53
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%: 9.054,73

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

σε €

Μονάδα Μέτρησης ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

σε €

1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3PLAY ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 0,20 τμχ. 1.000 200,00
2 Αντισηπτικό καθαρισμού επιφανειών, με ψεκαστήρα και έγκριση στην συσκευασία του από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τις απολυμαντικές του ιδιότητες (σε συσκευασία έως 1LT) 3,20 λίτρα 120 384,00
3 Αλκοολούχα αντισηπτική γέλη καθαρισμού χεριών, με αντλία και έγκριση στην συσκευασία του από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων για τις απολυμαντικές του ιδιότητες, με ποσοστό αιθυλικής αλκοόλης >=70% (σε συσκευασία έως 1LT) 11,00 λίτρα 120 1.320,00
4 Οινόπνευμα φωτιστικό μπλε 93 βαθμών (σε συσκευασία έως 430ml) 2,10 λίτρα 8,6 18,06
5 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΑΤΟΜΙΚΑ (σε συσκευασία έως 75ML) 6% 3,50 λίτρα 150 525,00
6 Παχύρρευστο χλωροκαθαριστικό, με άρωμα λεμόνι, υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) / ενεργό χλώριο, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστο 3,8% και μέγιστο 5% (σε συσκευασία έως 4ΛΙΤ.) 0,63 λίτρα 800 504,00
  ΣΥΝΟΛΟ: 2.951,06
  Φ.Π.Α. 6%: 177,06
  ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 6%: 3.128,12

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(χωρίς ΦΠΑ)

σε €

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

σε €

1 Συσκευή απόσταξης νερού 1.392,00 τμχ. 1 1.392,00
      ΣΥΝΟΛΟ: 1.392,00
      ΦΠΑ 24%: 334,08
      ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24%: 1.726,08

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1+2+3) =

7.302,20+2.951,06+1.392,00 = 11.645,26€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

1.752,53= 24% Φ.Π.Α., 177,06= 6% Φ.Π.Α., 334,08= 24% Φ.Π.Α.

9.054,73+3.128,12+1.726,08 = 13.908,93€ (με Φ.Π.Α.)

 

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 6 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Μοναστηρίδου Αλέκα τηλ. 2313  317249.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους ειδικούς όρους, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ και εδώ και εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ