33.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής για δομές ΕΣΠΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.630,89€ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής για δομές ΕΣΠΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών ειδών υγιεινής των δομών α) ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, β) ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ και γ) Κέντρα Κοινότητας, που αποτελούν προγράμματα ΕΣΠΑ της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικού π.δ. 24.630,89€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 25/07/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Μοναστηρίου 53-55 ΤΚ 54627, αρμόδια υπάλληλος Δέσποινα Πετρίδου, τηλ. 2310 509004.
Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας – Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, αρμόδια υπάλληλος Δέσποινα Πετρίδου, τηλ. 2310 509004.

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, των Κέντρων Κοινότητας, πατήστε εδώ

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, του Κέντρου Ημέρας Αστέγων, πατήστε εδώ

Για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, του Υπνωτηρίου Αστέγων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για τα Κέντρα Κοινότητας, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για το Κέντρο Ημέρας Αστέγων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς για το Υπνωτήριο Αστέγων, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ