36.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεσης, που αφορά στην προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικού,...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης, που αφορά στην προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικού, πολλαπλών εκτυπώσεων Fax κλπ., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.489,66 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικού, πολλαπλών εκτυπώσεων fax κλπ απολύτως απαραιτήτων για τη λειτουργία των σχεδιογράφων (plotters) και των φωτοτυπικών μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (6.489,66 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό: 5.233,60€ + 1.256,06 € Φ.Π.Α.) ως κάτωθι:.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 24 / 28-09-2020 Δ.Β.Κ.& Δ.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, FAX κλπ.

Α/Α ΕΙΔΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€)
1 Χαρτί ρολό plotter inkjet 80gr/m², 0,914Χ45,7m με διάμετρο κυλινδρικού πυρήνα 51mm 190 7,00 1.330,00
2 Χαρτί ρολό plotter inkjet 80gr/m², 0,61Χ45,7m με διάμετρο κυλινδρικού πυρήνα 51mm 190 5,00 950,00
3 Χαρτί ρολό plotter inkjet 80gr/m², 0,42Χ45,7m με διάμετρο κυλινδρικού πυρήνα 51mm 190 4,40 836,00
4 Χαρτί ρολό plotter inkjet 80gr/m², 0,30Χ45,7m με διάμετρο κυλινδρικού πυρήνα 51mm 193 4,20 810,60
5 Χαρτί ρολό plotter inkjet 90gr/m², 0,914Χ45,7m με διάμετρο κυλινδρικού πυρήνα 51mm 35 9,90 346,50
6 Χαρτί ρολό plotter inkjet 90gr/m², 0,61Χ45,7m με διάμετρο κυλινδρικού πυρήνα 51mm 35 7,90 276,50
7 Χαρτί ρολό plotter inkjet 90gr/m², 0,42Χ45,7m με διάμετρο κυλινδρικού πυρήνα 51mm 35 8,70 304,50
8 Χαρτί ρολό plotter inkjet 90gr/m², 0,30Χ45,7m με διάμετρο κυλινδρικού πυρήνα 51mm 35 6,30 220,50
9 Φωτοαντιγραφικό χαρτόνι Α4 160 gr., δεσμίδα 250 φ. Άριστης ποιότητας και εξαιρετικής λευκότητας 10 6,90 69,00
10 Φωτοαντιγραφικό χαρτόνι Α4 160 gr., δεσμίδα 250 φ. Άριστης ποιότητας διαφόρων χρωμάτων 10 9,00 90,00
                                                        ΣΥΝΟΛΟ 5.233,60
    Φ.Π.Α. 24% 1.256,06
                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.489,66

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του (άρθρο 80 Ν. 4412/2016) ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019).
Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως, εκτός των Ατομικών Επιχειρήσεων και στις:
α) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Οδοποιΐας και Οδικής Σήμανσης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Πληροφ: Λ.Καραγιώργη Τηλ: 2313 31 8338

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά (παρ. λόγοι αποκλεισμού) και την Υπογεγραμμένη Επισυναπτόμενη Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις 23/12/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄1ος όροφος γρ.109Β, αρμόδια υπάλληλος Ελ. Λειβαδά, τηλ. 2313-31 7537.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ                          ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ. 73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ