27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για τη "Συντήρηση και Επισκευή των...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη “Συντήρηση και Επισκευή των Μηχανημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 14.999,04 € με Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τη “Συντήρηση και Επισκευή των Μηχανημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος.”

                O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Συντήρηση και Επισκευή των Μηχανημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος.
Τα Μηχανήματα που έχει στην κατοχή του ο Δήμος για τις εργασίες πρασίνου, είναι επαγγελματικά βενζινοκίνητα ,τετράχρονα χλοοκοπτικά, δίχρονα θαμνοκοπτικά και αλυσοπρίονα απλά και τηλεσκοπικά. Επίσης διαθέτει φρέζες, αυλακωτήρια, χλοοκοπτικά  τρακτεράκια και θρυμματιστή κλαδιών.
Η εργασία συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων αυτών απαιτεί εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο δεν διαθέτει ο Δήμος μας, για τη συντήρηση και επισκευή των παραπάνω μηχανημάτων. Έτσι είναι απαραίτητη η ανάθεση των παραπάνω εργασιών σε εξωτερικό εξειδικευμένο συνεργείο. συνολικού π. δ. 14.999,04 € με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ/ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗ
Α ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΚΛΠ]
01. Σέρβις Μηχανημάτων 37 30 1.110€
02. Αντικατάσταση στροφάλου 15 90 1.350€
03. Αντικατάσταση κυλίνδρου / πιστονιού 15 110 1.650€
04. Αντικατάσταση καρμπυρατέρ 18 60 1.080€
05. Έλεγχος / αντικατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής 17 76 1.292€
06. Αντικατάσταση σωλήνα μετάδοσης τηλεσκοπικού αλυσοπρίονου 05 365 1.825€
07. Αντικατάσταση γωνιακής μετάδοσης θαμνοκοπτικών & κινητήρων 12 90 1.080€
08. Αντικατάσταση συστήματος μαχαιριών ψαλιδιών μπορντούρας 06 70 420€

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ / ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗ
Β ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ / ΨΗΛΟΥ ΧΟΡΤΟΥ / ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΟΠΗΣ / ΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ / ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ / ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ
01. Σέρβις βενζινοκίνητων μηχανών γκαζόν, ψηλού χόρτου, κάθετης κοπής, τεμαχιστών 13 30 390€
02. Αντικατάσταση στροφάλου/κορμού / πιστονιού βενζινοκινητήρων μηχανών γκαζόν, ψηλού χόρτου, κάθετης κοπής, τεμαχιστών 03 90 270€
03. Επισκευή αυτοκίνησης βενζινοκινητήρων μηχανών γκαζόν 07 85 595€
04. Σέρβις χλοοκοπτικών τρακτέρ 04 60 240€
05. Αντικατάσταση στροφάλου/κορμού/πιστονιού χλοοκοπτικών τρακτέρ 02 100 200€
06. Αντικατάσταση κοπτικού συστήματος χλοοκοπτικών τρακτερ 01 340 340€
07. Επισκευή κιβωτίου μετάδοσης χλοοκοπτικών τρακτέρ 01 254,78 254€
ΑΡΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12.096,00
ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 24%   2.903,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.999,04

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 10/12/2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή , τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από την Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Ταχ. Δ/νση: Κλεάνθους 18, Τ.Κ.54642, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2313318366, Fax: 2313316156  Πληροφορίες: Σπύρος Χαντζίδης, e-mail:s.chantzidis@thessaloniki.gr

        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
         ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ                    ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ. 73), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση ΠΝΠ – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ