36.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την επισκευή επίπλων (καθισμάτων εργασίας...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την επισκευή επίπλων (καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων) των έξι (6) Κ.Ε.Π. του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω παλαιότητας και φθοράς, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας αυτών και για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης ΚΕΠ, προϋπολογισμού δαπάνης 1.990,20 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την επισκευή επίπλων (καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων) των έξι (6) Κ.Ε.Π. του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω παλαιότητας και φθοράς, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας αυτών και για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης ΚΕΠ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση δαπάνης που αφορά την επισκευή επίπλων (καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων ) των έξι (6) ΚΕΠ λόγω παλαιότητας και φθοράς, για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας αυτών και για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης ΚΕΠ.
Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη διότι τα καθίσματα εργασίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας έχουν εμφανείς βλάβες και φθορές από τη χρήση. Είναι απαραίτητη η επισκευή τους για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ανεκτή λειτουργικότητα
Ο Π.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 1.990,20 € (Χιλίων Εννιακοσίων Ενενήντα Ευρώ και Είκοσι Λεπτών) με Φ.Π.Α. 24 % ως κάτωθι: για το έτος 2020

                                                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης βάσης (αμορτισέρ) Αριθμός καθισμάτων 25 30,00 750,00
2 Αντικατάσταση θέσεων καθίσματος και πλάτης Αριθμός καθισμάτων 15 25,00 375,00
3 Αντικατάσταση μηχανισμού στήριξης πλάτης Αριθμός καθισμάτων 3 30,00 90,00
4 Αντικατάσταση

ροδών κύλισης

Αριθμός καθισμάτων 9 20,00 180,00
5 Αντικατάσταση βραχιόνων(μπράτσων) Αριθμός καθισμάτων 6 35,00 210,00
ΣΥΝΟΛΟ (€) 1.605,00
Φ.Π.Α. 24% 385,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 1.990,20

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την Οικονομική σας Προσφορά μέχρι τις 18 Nοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ. μ. , στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 109 Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, αρμόδια υπάλληλος Θωμαή Παπαχρήστου, τηλ. 2313317538.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από την Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Ταχ. Δ/νση Αγγελάκη 4, Πληρ. Ε. Μαργαρίτη τηλ: 2313306046, fax:2310267920, e-mail:e.margariti@thessaloniki.gr.

                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

          ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                       ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ. 73), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ