27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για <<Συντήρηση και Επισκευή Σκευών &...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για <<Συντήρηση και Επισκευή Σκευών & Λοιπού Εξοπλισμού

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Συντήρηση και Επισκευή Σκευών & Λοιπού Εξοπλισμού για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών

Είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε άριστη λειτουργική κατάσταση τα πολυμηχανήματα τα φωτοαντιγραφικά – fax και οι σχεδιογράφοι (plotter) που έχουν στην ιδιοκτησία τους και χρησιμοποιούν

Συνεπώς είναι άκρως απαραίτητες οι εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης καθώς και επισκευής των μηχανημάτων των  Δ/νσεων  Δήμου Θεσσαλονίκης.(Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, Κατασκευών & Συντηρήσεων και Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών συνολικού π. δ. 23.436,00 με Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των υπηρεσιών, ως κάτωθι:

  1. Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων:
Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ()

για 24 ΜΗΝΕΣ

Πολυμηχανήματα
1 RICOH AFICIO MP 3350  S:M6394200110 Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής φύλλων ετησίως. 1.000,00
2 RICOH AFICIO MP2550B, S:M6494500012 Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής φύλλων ετησίως. 1.000,00
3 RICOH AFICIO MP 3350B,

S: M6284400157

Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής φύλλων ετησίως. 1.000,00
Φωτοαντιγραφικά – Fax
4 HP Color Laser Jet CP5225, S:CNGTL6K0ZQ Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής φύλλων ετησίως. 300,00
5 RICOH AFICIO SP 1100SF, S: 6299320411 Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής φύλλων ετησίως. 300,00
Σχεδιογράφοι (plotter)
6 HP DESIGNJET T1100 44’’

S: MY8355C041

Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής. 1.800,00
7 HP 500

S: G42F6203W

Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής. 1.600,00
    ΑΘΡΟΙΣΜΑ  (€)

ΦΠΑ  24%  (€)

ΣΥΝΟΛΟ  (€)

7.000,00

1.680,00

8.680,00

  1. Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών:
Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ()

για 24 ΜΗΝΕΣ

Σχεδιογράφοι (plotter)
7 HP T1100ps 44’’,

S: MY88N6C0CJ

Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής. 1.800,00
8 HP DESIGNJET 1050 Cplus, S: SG1AD1311F Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής. 1.600,00
    ΑΘΡΟΙΣΜΑ  (€)

ΦΠΑ  24%  (€)

ΣΥΝΟΛΟ  (€)

3.400,00

816,00

4.216,00

  1. Διευθύνσεις του κτιρίου του Κέντρου Αρχιτεκτονικής.
Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

& ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ()

για 24 ΜΗΝΕΣ

Φωτοαντιγραφικό
1 RICOH AFICIO MP 6001,

S: V 6903000409

Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής φύλλων ετησίως. 600,00
Σχεδιογράφοι (plotter)
2 HP DESIGNJET 500PS,

S: SG67RD202T

Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής. 1.800,00
3 HP DESIGNJET 500PS,

S: SG31M32042

Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής. 1.800,00
4 HP DESIGNJET 500PS,

S: SG655C202M

Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής. 1.800,00
5 CANNON IPF780 ΜΕ ΟΘΟΝΗ, S: AAMS0600 Συντήρηση- επισκευή και παροχή γνήσιων ανταλλακτικών ανεξαρτήτως συνολικής παραγωγής. 2.500,00
    ΑΘΡΟΙΣΜΑ  (€)

ΦΠΑ  24%  (€)

ΣΥΝΟΛΟ  (€)

8.500,00

2.040,00

10.540,00

Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τις 17/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή , τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

 

 

 

ΕΦΡΑΙΜ  ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ

O  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ