29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια 20 ξύλινων...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην προμήθεια 20 ξύλινων σφραγίδων θεώρησης του γνησίου της υπογραφής της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δ. Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην προμήθεια 20 ξύλινων σφραγίδων θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των πολιτών για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δ. Θεσσαλονίκης, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα έξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά (396,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό: 320,00 € + 76,80 € Φ.Π.Α.) ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΥΠΟΣ Τιμή μονάδας

χωρίς ΦΠΑ(€)

Τιμή μονάδας

ΦΠΑ 24% (€)

Τιμή μονάδας

με ΦΠΑ 24% (€)

ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

χωρίς ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24% (€)

ΣΥΝΟΛΟ

με ΦΠΑ 24% (€)

Ξύλινη

Σφραγίδα

Γνησίου Υπογραφής για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης

 

16

 

3,84 19,84 20 320,00 76,80 396,80

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Μοναστηρίδου Αλέκα τηλ. 2313  317249.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη Μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ